Liikkumisen aikaiset ympäristöaltistukset tutkimuskohteena
Liikkumisen aikaiset ympäristöaltistukset ovat nouseva tutkimusala, joka tukee kestävämpää kaupunki- ja liikennesuunnittelua. Uusi tutkimusala hyötyy paikannus- ja sensoritekniikoista, joiden avulla saadaan tietoa ihmisen liikkumisesta ja toisaalta ilmansaasteista ja muista ympäristöolosuhteista.

Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -ryhmän tutkijat ovat julkaisseet uraauurtavan katsausartikkelin liikkumisen aikaisia ympäristöaltistuksia tarkastelevaan tutkimusalaan. Arvostetussa Health & Place aikakausjulkaisussa julkaistu artikkeli korostaa, että liikkumisen aikaisten ympäristöaltistusten ja niiden terveys- ja hyvinvointivaikutusten parempi ymmärtäminen auttaisi parantamaan kaupunkien kestävyyttä ja asuttavuutta sekä tukisi tietopohjaista kaupunki- ja liikennesuunnittelua. Alan tutkimuksen globaalin kattavuuden parantaminen tukisi myös paikallista suunnittelua ja hallintoa ja auttaisi vähentämään ympäristöriskien epätasa-arvoista jakautumista eri puolilla maailmaa.

– Ympäristöaltistusten tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa niin kaupunki- ja liikennesuunnittelulle kuin kaupunkilaisillekin. Sen ymmärtäminen, miten liikkumisvalintamme altistavat meitä haitallisille ja hyödyllisille ympäristöille, sekä terveellisten ja miellyttävien liikkumisympäristöjen saavutettavuuden edistäminen auttavat meitä tekemään terveellisempiä liikkumisvalintoja, sanoo tutkimusta johtanut tutkijatohtori Age Poom.

Artikkelissa tunnistettiin 104 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia ympäri maailman, jotka tarkastelivat liikkumisen aikaisia ympäristöaltistuksia. Tutkimusalan merkittävin haaste on liikkumis- ja ympäristöaineistojen yhteen tuominen ajallisesti ja paikallisesti, sillä erilaiset kulkumuodot, reitit ja ajankohdat altistavat ihmiset hyvin erilaisille ympäristöllisille olosuhteille. Ala on kuitenkin hyötynyt merkittävästi sijainti- ja sensoriteknologioiden kehityksestä, joiden avulla voidaan nykyisin mitata sekä liikkumiskäyttäytymistä että ympäristön olosuhteita.

– Tulevaisuudessa tutkimuksessa voitaisiin entistä enemmän hyödyntää myös liikkumisesta kerättyjä massa-aineistoja, joiden avulla liikkumisen aikaisia ympäristöaltistuksia voitaisiin ymmärtää myös koko väestön osalta, sanoo tutkimuksessa mukana ollut tohtoriopiskelija Elias Willberg.

Katsaus osoitti, että valtaosa liikkumisen aikaisia ympäristöaltistuksia tarkastelevista artikkeleista keskittyy ilmansaasteisiin. Muut ympäristöaltistukset, kuten liikennemelu tai kaupunkivihreä sen sijaan ovat saaneet vain vähän tutkimuksellista huomioita. Vielä vähemmän tiedetään liikkumisesta kerääntyvien monien yhtäaikaisten ja kumulatiivisten ympäristöaltistusten rakenteista. Lisää tutkimusta tarvitaankin liikkumiskäyttäytymisen, monien yhtäaikaisten ympäristöaltistusten sekä niistä johtuvien terveys- ja hyvinvointivaikutusten suhteen. Tutkimuskentän tulisi myös pyrkiä kehittämään standardisoituja tutkimusmenetelmiä ja jakamaan aineistojaan avoimemmin, jotta alan tutkimusten vertailtavuus paranisi. Tätä kautta myös terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, joita liikkumisen aikaisista ympäristöaltistuksista syntyy, voitaisiin paremmin osoittaa.

– Yksi johtopäätöksistämme tutkimuksesta on, että alojen ja organisaatioiden välisten siilojen purkamiselle on suuri tarve, jotta eri alojen osaamien voidaan yhdistää. Ymmärtääksemme liikkumisen aikaisia ympäristöaltistuksia, tarvitsemme ympäristöaltistus-, terveys- ja ympäristötutkijoiden osaamista, mutta myös liikenteen, maantieteen, kestävyyden ja hyvinvoinnin tutkijoiden ammattitaitoa. Meidän tulisikin edistää erilaisten alojen ja osaamisten yhteen tuomista, jotta voimme viedä tutkimuskenttää eteenpäin ja aidosti edistää kestävyyttä kaupungeissa, sanoo geoinformatiikan professori Tuuli Toivonen.

 

Referenssi:
Poom, A., Willberg, E., Toivonen, T. (2021). Environmental exposure during travel: A research review and suggestions forward. Health & Place 70, 102584, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102584.

Lisätietoa:

Tutkija Age Poom, Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen osasto, Digital Geography Lab
Puhelin: +358 40 851 0646
Sähköposti: age.poom@helsinki.fi