Kasvatus ja koulutus – kestoaiheita!

Aloita kasvatustieteiden opiskelu joustavasti verkko- tai lähiopintoina Johdatus kasvatustieteisiin -opintojaksolla.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) P1 Johdatus kasvatustieteisiin (5 op) -opintojaksolla pääset mm. kuulemaan jo opintonsa suorittaneiden kokemuksia ja ajatuksia opinnoista ja niiden merkityksestä nykyiseen työhön, vertailemaan arkikäsityksiä tieteelliseen tietoon ja tutustumaan alan tämänhetkiseen tutkimukseen.

Opintojaksolla opiskelet monipuolisesti niin vuorovaikutteisesti keskustellen, itsenäisesti tietoa hankkien ja prosessoiden kuin työpajoissa englanninkielisiä artikkeleita työstäen. Jakson vastuuopettajat ovat jakaneet opiskeltavat aihealueet pienempiin osiin sekä aikatauluttaneet opinnot niin, että voit mahdollisimman joustavasti suorittaa koko opintojakson. Oppimateriaalin saatavuus on tehty helpoksi. Oppimateriaaleista suurin osa on verkkomateriaaleja: verkkotekstejä, videotallenteita, linkkejä.

Opintojakson rakenne

Opintojakso koostuu kolmesta eri moduulista.

  • Ensimmäisessä moduulissa orientoidut ja motivoidut alkukeskustelussa muiden opiskelijoiden kanssa kasvatustieteiden opintoihin pohtien omia kiinnostuksenkohteitasi ja tavoitteitasi.
  • II moduulin voit suorittaa joko lähiopetukseen osallistumalla ja dialogipäiväkirjaa kirjoittamalla tai osallistumalla verkkotyöskentelyyn ja oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen. Moduulissa perehdyt kasvatukseen ja aikuiskasvatukseen käsitteenä ja toimintana sekä kasvatustieteisiin oppiaineena ja tieteenalana.
  • III moduulissa luot katsauksen ajankohtaiseen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteelliseen tutkimukseen sekä Helsingin yliopistossa tehtävän kasvatustieteellisen tutkimuksen painoalueisiin.

Opiskelu

Opiskelusi ei ole vain uuden tiedon toistamista oppimistehtävissä, vaan omakohtaisten tulkintojen ja näkemysten rakentamista ja jakamista verkko-oppimisympäristössä. Avoimessa yliopistossa opiskelee eri ikäisiä ja jo valmiiksi erilaista työkokemusta omaavia aikuisia, joten mahdollisuudet käydä teorian ja käytännön välistä vuoropuhelua ovat mainiot.

Opintojakson voi suorittaa joko verkko- tai lähiopintoina joustavasti sopivana ajankohtana 29.8.2016–3.4.2017 välisenä aikana nopeammassa tai hitaammassa aikataulussa huomioiden kuitenkin opintojakson sisällä olevat aikataulut ja tehtävien palautuspäivät. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.1.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) esittely
Kysy oppiaineesta

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on opiskelu verkossa?

Minun oppiaineeni -opiskelijahaastattelut

Lue lisää aiheesta: Koulutus, kasvatus ja oppiminen