Maaliskuussa voit ammentaa oppimisen klassikoista, tutustua draamaan työkaluna ja harjoitella pedagogisen vuorovaikutuksen taitoja.

Kasvatusalan asiantuntijan työ on paitsi muiden opettamista ja kouluttamista, myös jatkuvaa omaa oppimista ja ammattitaidon kehittymistä. 

"Kouluttajan ja opettajan työkalupakkiin kuuluu elimellisenä osana laaja ja syvällinen ymmärrys oppimisesta. Hyväksi asiantuntijaksi kehittyminen edellyttää vankkaa teoreettista perustaa ja oman toiminnan pohtivaa arviointia", sanoo Avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen lehtori Pirkko Raudaskoski.

Kokosimme maaliskuun opintotarjonnasta opettajille, kasvattajille, kouluttajille ja valmentajille sopivia eväitä työhön ja itsensä kehittämiseen:

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op
Vuorovaikutustilanteet ovat erottamaton osa opetus- ja kasvatustyötä. 19.3. alkava opintojakso Pedagoginen vuorovaikutus 5 op tarkastelee vuorovaikutusta oppimistilanteiden näkökulmasta tutkimustietoa ja teoriaa käytäntöön peilaten. Luennoista, ryhmäopetuksesta ja verkko-opiskelusta koostuva opintojakso alkaa Helsingissä ensimmäistä kertaa 19.3.2018.
Lisätietoa opinto-ohjelmassa: Pedagoginen vuorovaikutus 5 op

Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutussuhteen tukena 2 op
Miten hyödyntää draaman keinoja opetuksessa ja muussa vuorovaikutuksessa? Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen tukena 5 op alkaa Helsingissä 15.3.2018.
Lisätietoa opinto-ohjelmassa: Draama opettaja-oppilas-vuorovaikutussuhteen tukena 2 op

Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Kaipaatko kokonaisvaltaista näkemystä oppimisen teorioihin ja suuntauksiin? Haluatko kerrata ja jäsentää aiemmin oppimaasi, tai peilata kertynyttä kokemustasi oppimisen teorioihin? Kevään uutuus, Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op alkaa verkkokurssina 15.3.2018. Opettajana toimii Avoimen yliopiston 40-vuotisjuhlavuoden yhteydessä palkittu lehtori Pirkko Raudaskoski. 
Lisätietoa opinto-ohjelmassa: Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op

Lue myös:
Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnot Avoimessa yliopistossa
Opintotarjonta aiheittain ja koulutusohjelmittain
Ennakkotietoa kesän 2018 opinnoista
Opetushaku
Miten opiskelemaan?

 

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta: Koulutus, kasvatus ja oppiminen