Uutta! Pedagoginen johtaminen digiajalla 5 op

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia myös oppimiselle ja sen johtamiselle. Syksyllä selvitetään, mistä oikeastaan on kyse.

Digitalisaation myötä oppimisen maailma on yhä avarampi ja avoimempi. Valinnanvaraa on paljon: muutaman klikkauksen päässä on lukematon määrä avoimia oppimisympäristöjä ja -mahdollisuuksia sille, joka osaa etsiä haluamaansa. Samalla myös saatavilla olevan informaation määrä on lähes rajaton. Digiajan oppijan tärkeisiin taitoihin lukeutuukin tiedon kriittinen seulonta ja arviointi.

Pedagoginen johtaminen on oppimisen ja koulutuksen muotoilua. Pedagogisia johtajia ovat esimerkiksi oppilaitosten rehtorit ja opettajat sekä kouluttajat ja henkilöstön kehittäjät. Pedagogista johtajuutta tarvitaan myös millä tahansa alalla, jossa muutokset työssä tai toimintaympäristössä vaativat uuden oppimista.

Yksi pedagogisen johtajan tärkeimpiä tehtäviä on innostaa oppilaita, opiskelijoita, henkilökuntaansa tai koko organisaatiotaan oppimaan – ja johtaa niin, että oppimiselle on tilaa ja mahdollisuuksia. Pedagogisen johtajan täytyy myös muodostaa oma suhteensa digitalisaatioon omassa työssään: Mistä oppimisen ja koulutuksen digitalisaatiossa on kyse? Miten siihen tulisi suhtautua? Millaisia välineitä digitalisaatio tarjoaa oppimisen muotoilulle ja johtamisen tueksi?

Ensimmäistä kertaa toteutettavalla opintojaksolla Pedagoginen johtaminen digiajalla 5 op tutkitaan juuri näitä – ja monia muita – digitalisaatioon kytkeytyviä johtamisen ja oppimisen kysymyksiä. Opiskelu tapahtuu yhteisöllisenä ja ratkaisukeskeisenä prosessina, jota osallistujien kokemukset ja ajankohtainen tutkimustieto muovaavat.

Kurssilla on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan yhdessä toisten kanssa: Mitä digitalisaatio merkitsee omassa työssäni? Mitä mahdollisuuksia se tarjoaa oman pedagogisen johtajuuteni ja ammatillisen kasvuni tueksi?

Opintojakson opettajana toimii Helsingin yliopiston opetuksen toimialan kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta. Avoimuus, vuorovaikutus ja tiedon yhteisöllinen rakentaminen ovat hänen johtotähtiään niin opettajan kuin johtajan tehtävissä.

– Koulutusorganisaatiot eivät voi piiloutua, vaan niiden on syytä olla mukana avoimuuden valtavirrassa. Johtajankin on oltava avoin ja valmis vuorovaikutukseen ihmisten ja maailman kanssa.

Pedagoginen johtaminen digiajalla 5 op alkaa torstaina 7.9.2017, ja sille voi ilmoittautua 24.7. alkaen. Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelmaan lukeutuvia vapaavalintaisia Studia Paedagogica -opintoja.

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista