Toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­via Psy­ko­lo­gia, op­pi­mi­nen ja kom­mu­ni­kaa­tio (PsyCo) -toh­to­rioh­jel­maan

Psykologia, oppiminen ja kommunikaatio (PsyCo) -tohtoriohjelma hakee 2 TOHTORIKOULUTETTAVAA 1–4 vuoden määräaikaisiin työsuhteisiin 1.1.2018 lähtien. Työsuhteen kesto riippuu valittavan henkilön väitöskirjatyön vaiheesta.