Milloin viimeksi opit uuden asian tai taidon?

Tutustu kasvun ja oppimisen teemoihin kasvatustieteiden opinnoissa!

Oppimista ja kehittymistä tapahtuu koko elämänkaaremme ajan – myös huomaamattamme. Yhteiskunnan ja työelämän jatkuva muutos edellyttävät meiltä elinikäistä oppimista ja oman osaamisemme päivittämistä.  Kasvatustiede on tieteenala, joka tutkii ihmisen kasvua, kehittymistä ja oppimista erilaisista näkökulmista sekä näiden prosessien edistämistä kasvatuksen ja koulutuksen avulla.

"Kasvatustieteiden opintojen kautta olen tutustunut monipuolisesti erilaisiin oppimisen ja kasvatuksen näkökulmiin ja niihin liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin teemoihin. Seuraan nyt ajankohtaista kasvatustieteellistä keskustelua uusin silmin. Olen saanut opinnoista myös paljon eväitä työelämään" – Hanna, kasvatustieteiden opiskelija

Avoin yliopisto järjestää kesällä 2017 kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot. Voit suorittaa kesän aikana koko perusopintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Opintoja järjestetään joustavasti eri suoritustavoilla.

  • Perusopinnot alkavat 2.5. opintojaksolla P1 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, jolla perehdytään kasvatustieteisiin tieteenalana. Opintojaksolla tutustutaan myös kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteistöön ja teoriataustaan.
  • Opintojakson P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op voi suorittaa joko verkkokurssina tai verkkotenttinä. Jakson aikana tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisiä suhteita ja tutustutaan kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen.
  • Opintojaksolla P3 Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op tutustutaan oppimiseen ja opetukseen sekä niiden eri teorioihin. Opetusta ja oppimista tarkastellaan myös elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Opintojakson voit suorittaa luentokurssina, verkkotenttinä tai esseenä.
  • Opintojakso P4 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op tarkastelee oppimista työelämässä ja sen eri ympäristöissä sekä perehdyttää asiantuntijuuden käsitteeseen. Opintojakso on tarjolla sekä verkkokurssina että verkkotenttinä.
  • Opintojakso P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op johdattelee kasvatustieteellisen tutkimustyön äärelle. Jakson aikana tutustutaankin tiedeyhteisöön lähietäisyydeltä ja tarkastellaan erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja.

Kesällä järjestetään myös muutama kasvatustieteiden aineopintoihin kuuluva opintojakso:

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) esittely
Kysy oppiaineesta

Lue myös:
Kesän 2017 opintotarjonta
Ilmoittautuminen kesän opintoihin
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista