Marko Elovainio - Työn psykososiaalisten tekijöiden tutkija

Marko Elovainio (s. 1961) aloitti Helsingin yliopiston psykologian professorina vuoden 2016 alussa. Häntä kiinnostavat etenkin työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät.

Elovainio tutkii, mitä yksilölliset tekijät ja sosiaalinen ympäristö merkitsevät psyykkiselle kehitykselle ja kokonaisterveydelle.  Hän haluaa myös laventaa psykologian laitoksen näkökulmaa kohti psykososiaalisten tekijöiden sukupolvien yli ulottuvia terveysvaikutuksia.

Hänen erityisalojaan ovat sosiaaliepidemiologia, työterveyspsykologia ja organisaatiotutkimus.

Yksinäisyys ja terveys

Vuoden 2016 loppuun asti Elovainio keskittyy Suomen Akatemian Social ties and health -tutkimukseen. Siinä selvitetään, miten yksinäisyys, sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki vaikuttavat psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä terveyspalveluiden käyttöön. Hänellä on meneillään myös Finnish Adoption -tutkimus, jossa perehdytään ulkomailta adoptoitujen lasten psyykkisen hyvinvoinnin riskitekijöihin.

Edellisessä työssään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Elovainio tutki sosiaali- ja terveyspalveluita ja niiden käyttöä, työstressin yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin sekä lääkäreiden pitkiä valvomisia vaativan päivystystyön vaikutuksia lääkärien terveyteen.

Kehityspsykologiaa ja psykosomatiikkaa

Marko Elovainio aloitti tutkijanuransa Työterveyslaitoksella vuonna 1988, jonka jälkeen hän työskenteli yli kahdenkymmenen vuoden ajan Työterveyslaitoksessa, Stakesissa ja THL:ssä tutkijana, erikoistutkijana, tutkimuspäällikkönä ja tutkimusprofessorina.

Helsingin yliopistossa Marko Elovainio väitteli vuonna 1991 työn sisäisistä tietorakenteista erityispäivähoidossa, ja myöhemmin hän on tutkinut useissa jaksoissa erityisesti  kehityspsykologiaan ja psykosomatiikkaan liittyviä aiheita.

Psykologian professori Marko Elovainio: Julkaisut ja aktiviteetit