Anu-Katriina Pesonen - Tieteidenvälisesti vauvoista, lapsista ja nuorista

Kehitys- ja kliinisen psykologian viisivuotista professuuria hoitaa tammikuusta 2015 lähtien psykologian tohtori, dosentti Anu-Katriina Pesonen. Hän kutsuu syksyllä unitaitoja selvittävään tutkimukseensa mukaan kaikki 16-17-vuotiaat helsinkiläiset.

Pesonen tutkii nuorten taitoja ylläpitää vuorokausirytmiä ja sitä, miten säätelytaidot vaikuttavat oppimiseen, vuorovaikutukseen, mielenterveyteen, stressinsäätelytaitoihin ja koulumenestykseen. Uutta tässä tutkimuksessa on se, että tavoitteena on paitsi tutkia myös samalla pyrkiä parantamaan nuorten unitaitoja.

Kehityspolut ja itsesäätely

Pesonen väitteli vuonna 2004 Helsingin yliopistossa vauvojen temperamentista. Väitöksessään hän tutki, millaisia havaintoja vanhemmat tekevät vauvansa temperamentista, ja miten nämä havainnot ohjaavat vanhempien vuorovaikutusta vauvan kanssa ja siten myös lapsen temperamenttia oletettuun suuntaan.

Hän on paneutunut vauvojen, lasten ja nuorten ikävaiheittaisia kehityspolkuja tieteidenvälisellä otteella: kosketuskohtia on etenkin psykiatriaan, pediatriaan ja biotieteisiin.

Läpi elämän kulkevat itsesäätelytaidot ovat Pesosen pääkiinnostuksen kohde. Hän on tutkinut paljon lasten ja nuorten fysiologisia stressireaktioita sekä selvittänyt itsesäätelyn mekanismeja niin biologian kuin käyttäytymisen tasolla. 

Tutkimustieto nopeammin käyttöön

Professorina Pesonen haluaa myös kehittää kliinisen psykologian opetusta Helsingin yliopistossa. Tavoite on vahvistaa kliinisen opetuksen yhteyttä tutkimukseen ja siten saada tuleville erityissairaanhoidon, perheneuvoloiden ja muiden hoitopaikkojen psykologeille entistä paremmat, uusimpaan tutkimukseen pohjautuvat ammatilliset valmiudet.

Uusia hoitomuotoja löytyy koko ajan, mutta uuden toimintatavan viemisessä käytännön hoitotyöhön voi mennä kymmenen vuotta. Pesosen tavoitteena on etsiä keinoja, miten jo työelämään siirtyneet opiskelijat voisivat nopeammin hyödyntää uusinta tutkimusta.

Pesonen opettaa useilla psykologian kursseilla, ja hän on kouluttautunut  korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijaksi.

Kehitys- ja kliinisen psykologian professori Anu-Katriina Pesonen: Julkaisut ja aktiviteetit