Jari Niemelä palaa rehtorin tehtäviin 23.5.2021 alkaen
Jari Niemelä palaa kokoaikaisesti rehtorin työhön 23.5.2021 alkaen, jolloin vararehtoreiden osalta palataan alkuperäiseen vastuun- ja työnjakoon.