Helsingin yliopistossa selvitettiin yliopistolaisten kokemuksia vuosien 2015–2017 rakennemuutoksista

Professori Sue Scottin vetämä arviointiryhmä selvitti keväällä 2017, miten Helsingin yliopiston työntekijät ja opiskelijat kokivat vuosien 2015–2017 rakenteelliset muutokset yliopistossa ja mitä näistä kokemuksista voidaan yliopistossa oppia.

– Puolueettoman arviointiryhmän tutkimuksen tarkoitus on ollut antaa yliopistolaisille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan viime vuosien muutosprosessista.  On tärkeää, että kaikki yliopistolaiset saivat tilaisuuden tulla kuulluiksi ja käsitellä viime vuosien kokemuksia, jotta voimme oppia tapahtuneesta ja päästä yhteisönä eteenpäin muutosten jälkeen, toteaa rehtori Jukka Kola.

Aloite ulkoisen arvioinnin tekemiseen tuli professori Sarah Greeniltä, jolla on kokemusta erityisesti Iso-Britanniasta erilaisista organisaatiomuutoksista. Helsingin yliopiston hallitus päätti arvioinnin toteuttamisesta lokakuussa 2016.

Rakenteelliset muutokset tapahtuivat nopeasti

Helsingin yliopisto on lyhyen ajan sisään käynyt läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Samaan aikaan, kun yliopistossa toteutettiin hallinto-organisaation muutosta, koulutusohjelmien uudistusta sekä tiedekuntien rakenteiden uudistusta, saatiin tieto yliopiston valtionrahoituksen merkittävästä vähenemisestä vuonna 2015. Haastavan muutostilanteen näkyvimpiä asioita olivat yliopiston henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut ja niitä seuranneet irtisanomiset keväällä 2016.

Raportin mukaan huoli tulevaisuudesta ja turhautuneisuus olivat monen yliopistolaisen päällimmäinen kokemus muutostilanteesta.

– Ei ole yllättävää, että huoli ja turhautuneisuus nousevat esiin tällaisessa muutostilanteessa. Helsingin yliopiston rakennemuutos on vastaavanlainen kuin Iso-Britannian yliopistoissa on käyty läpi viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta muutosvauhti on ollut paljon nopeampi, sanoo Sue Scott.

Raportin pohjalta yliopistossa keskitytään tulevana vuonna erityisesti yhteisöllisyyden rakentamiseen yliopistolaisten kesken.

– Yhteisölllisyys ja tasa-arvo ovat Helsingin yliopiston vuoden 2018 tärkeimpiä sisäisiä kehittämiskohteita, sanoo rehtori Kola.

Arviointiryhmässä mukana muutoksen ammattilaisia

Professori Sue Scott toimi arviointiryhmän puheenjohtajana. Hän on aiemmin toiminut Helsingin yliopiston kansainvälisen arviointiryhmän IAB:n jäsenenä sekä valtiotieteellisen tiedekunnan vierailijaprofessorina. Scott on taustaltaan sosiologi ja akateemisen uransa lisäksi hän on toiminut laajasti yliopistojen johtotehtävissä, viimeisimpänä tutkimuksesta vastaavana vararehtorina Glasgow’n yliopistossa GCU:ssa. Hän on ollut myös mukana muiden yliopistojen arviointiryhmissä niin jäsenenä kuin puheenjohtajanakin.

Arviointiryhmän muodostivat Scottin lisäksi hallintojohtaja Arnold Boon Aarhusin yliopistosta, pääjohtaja Mari Walls Luonnonvarakeskuksesta sekä professori Lesley Yellowlees Edinburghin yliopistosta.