Uudet professuurit rikastavat Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimusta

Venäjän-tutkimuksen kenttä on laaja ja suomalaisen yhteiskunnan tiedontarpeet vaihtelevat maailman tilanteen mukaan. Venäjän kielen, kirjallisuuden ja historian tutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet, mutta toiset alat kuten vaikkapa turvallisuus, oikeusjärjestelmä- ja kulttuuri ovat jääneet katveeseen, samoin avoimen datan tuomat mahdollisuudet ja digitalisaation haasteet.

Aleksanteri-instituutissa nämä katvealueet on tunnistettu ja niiden kattamiseksi on tehty töitä pitkään. Tutkimusmaailmassa asiat kuitenkin etenevät hitaasti – uutta asiantuntemusta ei synny yhdessä yössä. Nyt meillä on viimein ilo esitellä kolme tuoretta professuuria, joiden myötä näihin yhä polttavammiksi käyneisiin kysymyksiin voidaan tarttua.

Russian Big Data

Apulaisprofessori Daria Gritsenko

Daria Gritsenko. Kuvaaja Veikko Somerpuro

Daria Gritsenko tuli Aleksanteri-instituutin koordinoimaan Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelmaan vuonna 2010 ja väitteli vuonna 2014 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheenaan Itämeren merenkulun laadun hallinta. Väitöksen jälkeen hän on tutkinut merenkulun lisäksi kestävän kehityksen teemoja ja suurten infrastruktuurihankkeiden hallintaa Venäjän arktisella alueella. Kansainvälisesti noteeratun tutkimustyön ohessa Daria on ehtinyt hankkia runsaasti monitieteistä opetuskokemusta. Daria Gritsenko nimitettiin apulaisprofessoriksi Aleksanteri-instituuttiin ja HELDIGiin syksyllä 2017. Hänen Digital Russia Studies –ryhmänsä koostuu tutkijoista ja opiskelijoista, jotka soveltavat tietojenkäsittelytieteen ja data-analyysin menetelmiä yhteiskuntatieteisiin.

Tutustu tarkemmin Daria Gritsenkon profiiliin.

Venäjän oikeus ja hallinto

Apulaisprofessori Marianna Muravyeva

Marianna Muravyeva

Marianna Muravyeva on toiminut yhteiskunnallis-oikeudellisten kysymysten parissa vuodesta 1996 niin tutkijana, kouluttajana ja professorina kuin organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja hankkeiden palveluksessakin. Marianna väitteli Pietarin Herzen-yliopistossa korkein mahdollisin arvosanoin perhehistoriasta vuonna 2000 ja on sen jälkeen tehnyt mittavan kansainvälisen uran. Hänen monitieteinen tutkimuksensa yhdistelee historiaa, sosiaalitieteitä ja oikeustiedettä etenkin normatiivisuuden, sukupuolen ja väkivallan näkökulmista. Marianna aloittaa apulaisprofessorin työt Aleksanteri-instituutissa keväällä 2018.

Tutustu tarkemmin Marianna Muravyevan profiiliin.

Venäjän turvallisuuspolitiikka

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi

Katri Pynnöniemi. Kuvaaja Veikko Somerpuro

Venäjän turvallisuuspolitiikan Mannerheim-professuuri perustettiin Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprofessuurina vuonna 2017 ja sen ensimmäiseksi haltijaksi nimitettiin YTT Katri Pynnöniemi. Aleksanteri-instituutin lisäksi Katri toimii Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen Venäjä-ryhmässä. Tämä yhdistelmä mahdollistaa monitieteisen tutkimuksen tekemisen koskien mm. turvallisuusajattelun ja viholliskuvien muutosta Venäjällä ja Venäjän asemaa maailmanpolitiikassa. Ennen turvallisuuspolitiikan professuuria, Katri toimi vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa ja useissa ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa.

Tutustu tarkemmin Katri Pynnöniemen profiiliin.

Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimus etenkin turvallisuuspolitiikan ja oikeuden alalla mielletään usein miesten kentäksi. Datatieteellä on niin ikään maskuliininen maine. Uuden sukupolven apulaisprofessorit kuitenkin osoittavat, että näilläkin aloilla menestyksen kannalta ratkaisevaa on kansainvälisesti tunnustettu asiantuntemus ja pitkäjänteinen työ – ei niinkään sukupuoli. Suomalaisen Venäjän-tutkimuksen kehitys kaipaa sekä miesten että naisten panosta.

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!