Toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­via Kou­lun, kas­va­tuk­sen, yh­teis­kun­nan ja kult­tuu­rin toh­to­rioh­jel­maan (SE­DUCE)

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (SEDUCE) hakee 4 TOHTORIKOULUTETTAVAA 1–4 vuoden määräaikaisiin työsuhteisiin 1.1.2018 lähtien. Työsuhteen kesto riippuu valittavan henkilön väitöskirjatyön vaiheesta. Tohtorikoulutettavan tehtävät täytetään ensisijaisesti nelivuotisina.