Petroskoin ja Helsingin yliopistoilla hyvät yhteistyönäkymät

Petroskoin yliopiston Pohjois-Euroopan tutkimuslaitoksen johtaja, professori Yuri Kilin ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja, professori Markku Kangaspuro keskustelivat Petroskoissa 7.-8.6.2018 järjestetyn kansainvälisen konferenssin aikana yhteistyön kehittämisestä.

Helsingin ja Petroskoin yliopistojen välillä on ollut jo pitkään voimassa hyvin toimiva sopimus opettaja- ja tutkijavaihdosta. Tutkimusyhteistyö erityisesti Karjalaa ja Suomea sekä Suomen ja Venäjän välisiä suhteita koskien on tuottanut lukuisia julkaisuja ja yhteisprojekteja.

Keskustelussa edellytykset yhteistyön jatkamiselle todettiin erinomaisen hyviksi, mutta esille nousi myös tarve yhteistyömahdollisuuksien laajemmaksi kartoittamiseksi. Kangaspuro ja Kilin mainitsivat useita tutkimusaloja, kuten historia, yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus, mediatutkimus, talous, kansalaisyhteiskunta ja etniset suhteet ja kulttuurinen vuorovaikutus Pohjois-Euroopassa ja Luoteis-Venäjällä, joissa tutkimuslaitoksilla on yhteinen intressi. Tapaamisessa korotettiin, että molemmilla laitoksilla on yhteinen tahto tukea tutkijalähtöistä yhteistyötä ja opettajavaihtoa.

 

Lue lisää aiheesta: Korkeakoulu- & tiedepolitiikka