Pertti Panula, Helsingin yliopiston vararehtori

Helsingin yliopiston vararehtori, professori Pertti Panulan mukaan hyvä kansleri panostaa niin opiskelijoihin, opettajiin ja tutkijoihin, poliittiseen vaikuttamiseen kuin yhteistyöhön päättäjien ja yritystenkin kanssa.

Miksi olisit paras valinta Helsingin yliopiston kansleriksi?

Olen molempien tiedeakatemioiden jäsen, mikä antaa hyvän pohjan vaikuttamiselle. Urallani olen kokenut kaikki tasot puoliassistentista professoriksi. Kaikessa toiminnassa olen päättäväinen ja periksi antamaton, mutta myös maltillinen. Nykyinen tehtäväni vararehtorina liittyy erinomaisesti kanslerille tärkeään kenttään ja valmistaa toimeen hyvin. Hyötyä on ainakin yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta (mm. yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto ja ruotsinkielinen vastaava neuvosto), alueellisesta toiminnasta ja tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajuudesta. Hyvä kielitaito on myös molemmissa toimissa tärkeä.

Mikä on kanslerin tärkein tehtävä?

Kansleri on (rehtorin ohella) yliopiston tärkein toimija yhteiskunnassa. Kanslerissa henkilöityvät yliopiston arvot, ja niiden puolesta toimiminen kaikin tavoin on kanslerin tärkein tehtävä. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää panostusta opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden asemaan, poliittiseen vaikuttamiseen, yhteistyöhön päättäjien ja yritysten kanssa.

Mitä haluaisit saada aikaan kanslerina?

Yliopiston yleinen etu, jonka ajaminen on kanslerin tehtävä, on saada uudet järjestelmät hyvin käyntiin ja työtyytyväisyys korkealle tasolle. Haluan selkeän ohjelman yliopiston vakavaraisuuden lisäämiseksi, koska sillä lisätään olennaisesti mahdollisuuksia päättää itse suunnastamme. Tämä merkitsee vahvaa panostusta yhteiskuntasuhteisiin ja vuorovaikutukseen poliittisten päättäjien ja yritysten kanssa. Hyvän tieteellisen käytännön sisällyttäminen koulutukseen on tärkeää, jotta kansleri joutuisi mahdollisimman vähän puuttumaan väärinkäytöksiin.

Millainen on Helsingin yliopisto vuonna 2022?

Korkeatasoinen monialainen yliopisto, joka on useimpien lahjakkaiden suomalaisten opiskelijoiden toivekohde. Parhaat ulkomaalaiset opiskelijat tavoittelevat sinne pääsyä. Yliopisto houkuttelee monella alalla parhaita tutkijoita, koska sen palkitut tutkijat ovat levittäneet mainetta. Yliopisto on tunnettu yhteiskunnan suuntaa ohjaavista linjauksistaan, tekee soveltuvilla aloilla menestyksekästä yhteistyötä yritysten kanssa, ja on edelläkävijä oppimisen eturintamassa. Luova ajattelu kukoistaa yliopistossa. Työtyytyväisyys on Suomen työpaikoista parhainta tasoa. Yliopiston vakavaraisuus on lähestymässä kansainvälisten huippuyliopistojen tasoa.

Lue lisää aiheesta: Korkeakoulu- & tiedepolitiikka