Neljä uutta akatemiaprofessoria ja kaksi FiDiPro-professoria Helsingin yliopistoon

Suomen Akatemian hallitus on valinnut Helsingin yliopistoon neljä uutta akatemiaprofessoria sekä kaksi FiDiPro (Finland Distinguished Professor) -professoria viisivuotiskausiksi. Yhteensä suomalaisiin yliopistoihin valittiin seitsemän uutta akatemiaprofessoria ja yhdeksän FIDiPro-professoria.

Helsingin yliopiston uudet akatemiaprofessorit ovat Elina Ikonen biolääketieteen laitoksesta, Jukka Jernvall Biotekniikan instituutista, Katri Räikkönen-Talvitie käyttäytymistieteiden laitoksesta ja Timo Vesala fysiikan laitoksesta.

Helsingin yliopiston uudet FiDiPro-professorit ovat yksityisoikeuden tutkija professori Hans-Wolfgang Micklitz (European University Institute, Italia) sekä kielitieteilijä professori Lorenza Mondada (University of Basel, Sveitsi).

Hans-Wolfgang Micklitz on tällä hetkellä yksi eurooppalaisen yksityisoikeuden parhaiten tunnettuja tutkijoita. Hänellä on parhaillaan rahoitus myös Euroopan tutkimusneuvostosta ERC:stä.

Lorenza Mondada on uutta luova kielitieteilijä, joka on nopeasti noussut eurooppalaisten kielentutkijoiden eliittiin. Hän on viime aikoina kehittänyt erityisesti tutkimusalansa, keskusteluanalyysin ja vuorovaikutustutkimuksen, tekniikoita ja metodologiaa.