Humanistit tietävät, mitä ihmiskunta on tehnyt, tekee nyt ja mitä se voi huomenna tehdä.

Teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto aloitti opiskelunsa vuonna 1964. Siitä alkoi elämä yliopistolla: maisteri, jatko-opiskelija, assistentti, professori, dekaani, rehtori ja kansleri.

— Olen ikäni tehnyt töitä yliopistolle ja olen sille suuresti kiitollinen. Yliopisto on antanut elämääni sisällön ja ainekset kaikkeen toimintaani, Ilkka Niiniluoto sanoo.

Rehtoriaikoinaan 60 vuotta täyttäessään Niiniluoto teki kiitollisuudeneleen alma materilleen ja perusti Helsingin yliopistoon oman nimikkorahastonsa.

— Rahaston alkupääoma saatiin merkkipäivälahjoituksista. Rahastoni ei ole suuri, mutta sen tuotosta on voitu jakaa vuosittainen opiskelustipendi ansioituneelle teoreettisen filosofian opiskelijalle. Olen tavannut näitä stipendinsaajia ja tiedän, että vaikka summa ei ole kummoinen, stipendin kannustusarvo on suuri.

 

Mikä olikaan humanististen tieteiden merkitys? Joskus tuntuu, ettei niitä täysin osata arvostaa.

— Humanistien erityisalaa on tutkia ihmisen ajattelua ja kulttuuria. Historian tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään menneisyyttä ja sitä, mistä tähän päivään on tultu, Niiniluoto aloittaa.

— Nykyisten kielten ja kulttuurien tutkimuksen avulla ymmärrämme nykymaailmaa ja sen kulttuurista rikkautta. Filosofia puolestaan liittyy arvokeskusteluun: se auttaa meitä ymmärtämään maailman vaihtoehtoja ja sitä, mihin olemme menossa.

Yliopiston tärkein koulutustehtävä on kriittisen ajattelemisen taidon opettaminen, Niiniluoto näkee.

— Maailma muuttuu ja tiedot vanhenevat nopeasti. Kaikkein pysyvintä akateemisessa koulutuksessa on ajattelemisen ja tietämisen taito, kyky hankkia itse uutta tietoa ja arvioida sitä.

Nykyisenä infotulvan aikana humanistinen tutkimus on entistä tärkeämpää, emeritusprofessori näkee.

— Näinä kaikenlaisten totuudenjälkeisyyspuheiden aikoina on äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset pystyvät arvioimaan saamiaan tietoja ja osaavat suhtautua niihin kriittisesti.

Lahjoittamalla tieteelle rakennat Suomen tulevaisuutta.