Uudenlaisen koulutuspolitiikan esiinnousussa on kysymys keskeisimpien koulutuksen järjestäjien eli valtion ja kuntien välisen ohjaussuhteen perinpohjaisesta uudelleenrakenteistumisesta 1980-luvulta alkaen.

Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op) -kurssilla koulutuspolitiikka määritellään yhteiskunnan ja väestön tarpeista huolehtivaksi yhteiskuntapolitiikan osaksi, jonka pääasiallisena poliittisena tehtävänä on valvoa ja ohjata muodollisen koulutuksen jakamista. Koulutuspolitiikkaa ovat tällöin kaikki ne toimenpiteet ja pyrkimykset, joilla yhteiskunnassa esiintyvät ryhmät – eivät siis ainoastaan julkisen vallan poliittis-hallinnolliset elimet – yrittävät vaikuttaa koulutuksen suuntaamiseen, sen voimavaroihin, rakenteisiin, prosesseihin, sisältöön ja tuotokseen. 

– Kuten hyvinvoinnin myös kilpailukyvyn luominen ja ylläpitäminen nähdään kurssin tematiikassa valtiokeskeisinä ilmiöinä, jolloin esimerkiksi käsitteen hyvinvointivaltio käyttö laajemmaksi ja hämärämmäksi luonnehditun hyvinvointiyhteiskunnan sijasta sisältää jo ajatuksen mahdollisista tavoista ja keinoista, joilla hyvinvointiin pyritään, lisää kurssin opettaja yliopistonlehtori (m.a.), FT, dosentti Janne Varjo.

– Vanha pohjoismainen kollektiivisen tasa-arvon ihanne on saanut väistyä uuden, yksilöllisyyttä painottavan näkemyksen tieltä koululaitoksessa sekä sen sääntelyjärjestelmässä. Kilpailullisen puhetavan ideologian ytimeksi on muodostunut inhimillisen pääoman teorian hengessä usko koulutukseen taloudellisen tuottavuuden tekijänä sekä oppimiseen yksilöiden, organisaatioiden ja kansantalouden kilpailukyvyn kehittäjänä.

Poliittisten ja taloudellisten kehityslinjojen kuvausten kautta kurssilla annetaan kokonaiskuva koulutuksen organisoitumisen historiasta ja siihen liittyneistä toimijuuden lokaaleista, kansallisista ja globaaleista tasoista.

Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op) -opintojaksolle voi ilmoittautua, vaikka ei ole suorittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) esittely
Kysy oppiaineesta

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista