Idäntutkimus  pitää pintansa suomenkielisen tutkimuksen laatulehtenä

Suomen kielen asema tieteellisenä julkaisukielenä puhuttaa. Suomenkielisillä julkaisuilla on pienempi potentiaalinen lukijakunta ja sitä kautta pienemmät vaikuttamismahdollisuudet maailman tieteen mittakaavassa. On kuitenkin aiheita, joista on tärkeää julkaista myös suomeksi. Yksi näistä aiheista on Venäjä.

Idäntutkimus-lehden uusin numero julkaistiin toukokuussa. Siinä liikutaan propagandajulkaisujen maailmasta Neuvostoliiton kulttuuripolitiikan tantereille ja venäläisten pienyrittäjien arjesta virolaisen nykytaiteen pariin. Lehti luotaa lisäksi näköaloja venäläisten ja suomalaisten lakitekstien vertailevaan analyysin, venäläisen oikeuskulttuurin ymmärtämiseen ja humanistisen Venäjä-tutkimuksen metodologisiin valintoihin.

Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu.  Monitieteinen lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja jokaisella numerolla on oma teemansa, joka useimmiten ankkuroituu ajankohtaisiin tapahtumiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Eri alojen tutkijat ja muut asiantuntijat lähestyvät teemoja tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa. Tämän vuoden Idäntutkimuksen teemoja ovat esimerkiksi ”Yhteistyö”, ”Data” ja ”Menneisyys”.

Lehden Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV) vuonna 2016 saatu vertaisarviointitunnus kertoo, että artikkeleiden vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Idäntutkimuksen monet artikkelit ja arvostelut aukeavat kuitenkin myös alan harrastajalle. Ne on kirjoitettu selvällä suomen kielellä, ja tyyliin ja luettavuuteen on kiinnitetty huomiota.

Idäntutkimusta  julkaisee Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura (VIETS), ja seuran jäsenet saavat sen jäsenetuna. Lehti on myynnissä myös tutkimusjulkaisuja myyvissä kirjakaupossa, tai sen voi tilata kotiinsa. Keväällä 2018 lehden kotisivut uudistuivat, ja nyt Idäntutkimuksen juttuja voi lukea helposti myös verkosta, Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämältä journal.fi-alustalta (https://journal.fi/idantutkimus/). Vanhojen numeroiden sähköinen arkisto on vielä työn alla, mutta sen valmistuttua Venäjä-tutkijoilla, -opiskelijoilla ja –harrastajilla on käytettävissään ainutlaatuinen kokoelma vuodesta 1994 lähtien julkaistua, suomenkielistä Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimusta.

Aleksanteri-instituutti toimii Idäntutkimuksen koti-instituutiona. Sekä päätoimittaja Katja Lehtisaari että toimitussihteeri Saara Ratilainen työskentelevät tutkijoina Aleksanteri-instituutissa.