Anne Pitkäranta, HUS-konsernin tutkimusjohtaja

HUS-konsernin tutkimusjohtaja, professori Anne Pitkäranta uskoo, että vuonna 2022 alumnitoiminta kukoistaa ja opetuksen merkitys korostuu.

Miksi olisit paras valinta Helsingin yliopiston kansleriksi?

Olen loistava löytämään ja ylläpitämään suhteita. Olen laskenut menestyksekkäästi verkkojani maailman merille. Tartun toimeen kaikella minuudellani; rohkeana, reippaana ja pelottoman innokkaana. Toimintatapani näkökulma ohjaa minua ulos perinteisestä.

Mikä on kanslerin tärkein tehtävä?

Kanslerin tärkein tehtävä on edistää tieteen vastuullista riippumattomuutta ja vapautta. Vastuullinen riippumattomuus edellyttää mielestäni avointa ja suoraa vuoropuhelua yhteiskunnan, valtiovallan ja tutkimuksen rahoittajien kanssa. Vastuullinen riippumattomuus haastaa yliopiston avautumaan, ja avaamaan, tutkimuksensa ja tieteensä tulokset yhteiskunnan hyväksi edistäen näin sekä yliopiston omaa että yhteiskunnan yleistä etua ja toimintaa. Vastuullinen riippumattomuus tarkoittaa edelläkävijyyttä ja johtajuutta yhteiskunnan muutoksessa.

Mitä haluaisit saada aikaan kanslerina?

Helsingin yliopiston kanslerina haluaisin:

  • Lisätä entisestään Helsingin yliopiston positiivista virettä. Kanslerina pystyisin kannustamaan joukkoja niin, että tekemisessä säilyy ja lisääntyy eteenpäin pyrkivä energia. Innostus ja positiivisuus tarttuvat.
  • Säilyttää ja lisätä tutkimuksen monikanavaista rahoitusta ja rahoituksen tasoa.  Myös uusien innovatiivisten, rakentavien ja motivoivien kumppanuuksien ja toimintamallien kehittäminen kuuluisivat työhöni.
  • Lisätä akateemisen opetuksen arvostusta. Asioiden ja ilmiöiden muuttuessa entistä monimutkaisimmiksi tarvitaan kokonaisuuksien hallintaan kykeneviä henkilöitä, joita kypsyy vain koulutuksen ja tutkimuksen myötä.
  • Ylläpitää ja lisätä modernin viestinnän avulla yliopiston näkyvyyttä sekä vaikuttavuutta yhteiskunnassa
  • Arvojohtajana olla mukana johtamassa Helsingin yliopistoa kohti kansainväistä kärkeä.

Millainen on Helsingin yliopisto vuonna 2022?

Helsingin yliopistossa puhutaan vuonna 2022 arvoista enemmän kuin tänään. Monimuotoisen ja -alaisen, kansainvälisen yliopiston käytävillä keskustellaan siitä, miten arvot näkyvät, ja pitää näkyä, Helsingin yliopistossa. Tieteen ja tutkimuksen vapaus ja sitoutuminen näihin yliopiston omiin arvoihin ovat edelleen tärkeimpiä. Opiskelijat ja työntekijät ovat ylpeitä opiskelu- ja työpaikoistaan. Alumnitoiminta kukoistaa ja alumnien kautta kiinnitytään entistä tiukemmin ympäröivään maailmaan.

Strategiset tutkimusalat (vv 2017 – 2020 digitaalinen maailma, ikääntyminen ja terveys, globalisaatio ja kestävä kehitys) onnistuivat terävöittämään yliopiston tutkimusprofiilia ja ohjasivat tutkimusta monitieteiseen ja ratkaisukeskeiseen suuntaan yli organisaatiorajojen. Suuntaus yli organisaatioiden menevästä tutkimuksesta ja ratkaisukeskeisyydestä jatkuu ja vahvistuu mm avoimen tieteen vahvistaman vaikuttavuuden ja läpinäkyvyyden ansiosta. Helsingin yliopisto on ollut, ja on edelläkävijä, muun muassa tutkimusdatainfrastruktuurin kehittäjänä.

Edeltävät viisi vuotta ovat suuren suomalaisen maakuntauudistuksen myötä vaatineet Helsingin yliopistolta entistä enemmän yhteiskunnallista vastuuta. Itsestään selvästi toimintatantereella ovat olleet sosiaali- ja terveystieteet mutta yliopiston pääsi lähes yllättämään lisääntyvä asiantuntijoiden ja tutkitun tiedon tarve liittyen mm oikeus-, kansantalous- ja valtiotieteen aloihin.

Opettajien akatemia on vakiinnuttanut toimintansa ja saanut lisää kansainvälistä mainetta. Opetuksen digitaalinen hyödyntäminen on edennyt ja opettajat voivat keskittyä opetuksen kehittämiseen ja oppimispohjaiseen opetukseen. Opettajan urapolku on saatu samanveroiseksi tutkijan urapolun kanssa. Opetuksen merkitys korostuu kaikilla tasoilla. Valovoimaiset opettajat kasvattavat kansankunnan tulevat toimijat.

Helsingin yliopiston Iso Pyörä hanke on saatu viedyksi onnistuneen upeasti läpi. Se on vaatinut paljon työtä. Työn nyt suurelta osin ollessa takana, tunnustavat ja näkevät kaikki hankkeen tutkintoja uudistavan positiivisen merkityksen. Opiskelijat ovat saaneet lisää vapautta opintojensa suorittamiseen ja yksilölliset opintopolut ovat arkipäivää.  Yliopiston Ikiaikainen turha byrokratia on vihdoin vähentynyt ilahduttaen meitä kaikkia.

Vuonna 2022 on Helsingin yliopisto edelleen tulevaisuuden rakentaja kuten on ollut jo vuodesta 1640 lähtien.