Vallattomat naiset?

23.5. alkava opintojakso käsittelee pohjoisamerikkalaista audiovisuaalista kulttuuria naistekijöiden ja naisteemojen kautta.

— Hollywoodin tuottamat elokuvat ovat miesten maailma. San Diego State -yliopiston tutkimuksen mukaan parhaiten menestyvissä elokuvissa vain 12 % on pääosassa nainen. Tutkimus osoittaa myös, miten naisiin kohdistetaan enemmän ikäpaineita. Vanhemmilla naisnäyttelijöillä on vaikeuksia saada rooleja, kun taas miesnäyttelijöiden ikä ei määrittele heidän näkyvyyttään. Vallattomat naiset? Pohjoisamerikkalainen yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri -kurssilla pohditaankin, miksi naiset ovat yhä edelleen marginaalisessa asemassa sekä tekijöinä että kohderyhminä audiovisuaalisessa kulttuurissa, miksi naisia pidetään riskialttiina sijoituksina ja miksi naistekijät usein kategorisoidaan vastakulttuurin edustajiksi, kertoo kurssin opettaja Outi Hakola.

Käsitteellisesti ”vallattomat” liittyy sekä kysymykseen vallan käytöstä ja että ajatukseen kurittomuudesta tilanteissa, joissa naiset eivät suostu pysymään heille asetetuissa kulttuurisissa rooleissa. Kurssin aiheet käsittelevät muun muassa kauneusihanteita, sukupuolirooleja, feminismiä, seksuaalisuutta, väkivaltaa, poliittista elämää ja yhteiskunnallista osallistumista. Teemoja käsitellään audiovisuaalisen kulttuurin kautta, kuten elokuvien, television ja sosiaalisen median videoiden ja meemien kautta.

Opintojakso soveltuu Pohjois-Amerikan tutkimuksen lisäksi myös Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintoihin sekä Sukupuolentutkimuksen opintoihin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

Oppiaineiden esittelyt: Elokuva- ja televisiotutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus, Sukupuolen tutkimus
Kysy oppiaineista