Uskontotieteen opintoja kesällä 2017

Opinnot auttavat ymmärtämään uskontojen merkityksiä ihmisten, kulttuurien ja yhteiskuntien elämässä.

Uskontotieteen tutkimusalue on maailmanlaajuinen. Maapallolta ei ole tavattu ainoatakaan kulttuuria ilman merkkiä uskonnollisesta ajattelusta tai toiminnasta. Uskontotieteen tavoitteena on antaa valmiuksia tutkia uskontoja ja ymmärtää niiden merkityksiä ihmisten, kulttuurien ja yhteiskuntien elämässä.

Avoin yliopisto järjestää kesällä 2017 uskontotieteen perusopinnot. Perusopinnoissa paneudutaan uskonnontutkimuksen perusteisiin ja oppihistoriaan, maailman uskontoperinteisiin, suomalaiseen kansanuskoon sekä uskontojen kohtaamiseen.

  • Perusopinnot alkavat 2.5. opintojaksolla Uskonnollinen monimuotoisuus: monikulttuurinen yhteiskunta, jolla käsitellään median avulla päivänpolttavia uskontoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä, tarkastellen niitä uskontotieteen näkökulmista.
  • Maailman uskontoperinteet –opintojakso perehdyttää uskontojen historiaan, maantieteelliseen jakautumiseen, oppeihin ja toimintaan. Opintojakso alkaa 15.5.
  • Uskonnollinen kokemus -opintojaksolla tarkastellaan sitä, miten ihmismieli prosessoi uskontoon liittyvää tietoa, tunteita ja kokemusta. Verkkokurssi alkaa 17.5.

Myös yksittäisille perusopintojaksoille voi osallistua. Opinto-ohjelmat löydät oppiaineen esittelysivulta.

Lisäksi järjestetään muutama aineopintotasoinen opintojakso, esimerkiksi Islam Euroopassa. Opintojaksolla perehdytään islamin kehittymisen taustoihin, sen historialliseen kehitykseen ja ideologisiin peruspiirteisiin. Opintojakso alkaa 30.5.

Kysy oppiaineesta

Lue myös:

Kesän 2017 opinnot
Ilmoittautuminen kesän opintoihin

Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista