TULOSSA OPINTOTARJONTAAN: TAIDEHISTORIAN AINEOPINNOT

Syksyllä 2016 aloittaa Taidehistorian aineopinnot 35 op -ryhmä. Suorita jo keväällä ja kesällä perusopinnot täydentäviä opintojaksoja!

Aineopinnoissa perehdyt taidehistorian tutkimushistoriaan ja erilaisiin lähestymistapoihin. Lisäksi omaksut taidehistorian ja kulttuuriperinnön keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia sekä opit itsenäisen tiedonhankinnan keinoja ja tutkimuksen tekemistä.

Vaikka taidehistorian aineopinnot alkavat vasta syksyllä, sinun kannattaa suorittaa perusopintoja täydentäviä opintojaksoja jo keväällä ja kesällä. Aineopintoihin valitaan opiskelijat opintomenestyksen sekä vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.

Hakuaikataulu ja opintokokonaisuuden ohjelma julkaistaan kevään 2016 aikana.

Tarkemmat tiedot opintojen täydentämisestä opinto-ohjelmassa.

Ensimmäinen täydentämiseen sopiva opintojakso alkaa 14.3. Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Kevään 2016 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden täydentävät jaksot, jotka voit liittää taidehistorian aineopintoihin tai kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen.

Taidehistorian esittely
Kysy oppiaineesta

Lue myös:
Opiskele Avoimessa keväällä 2016!
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista