Näkökulmia Latinalaiseen Amerikkaan

Avoimen yliopiston kevään ja kesän opintotarjonnassa on mielenkiintoisia opintojaksoja Latinalaisesta Amerikasta.

Kehitysajattelun ja kehitysyhteistyön kannalta ristiriitainen alue

8.3. alkaa verkko-opintoina Kehityskysymykset ja yhteiskunnallinen liikehdintä Latinalaisessa Amerikassa (5 op). Opintojakso tarkastelee kehityskysymysten ja yhteiskunnallisen liikehdinnän välisiä suhteita Latinalaisessa Amerikassa. Kurssilla esitellään Latinalaisen Amerikan kehitysajattelun pääsuuntauksia, nykypäivää ja vaihtoehtoisia kehitysmalleja kuten globalisaatiokriittisyyttä, dekolonisaatiota ja alkuperäiskansojen ajatuksia.

Opintojakso on yhteinen Kehitysmaatutkimuksen ja Latinalaisen Amerikan tutkimuksen oppiaineille.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

Löytöretkistä nykyhetkeen

15.3. alkava Latinalaisen Amerikan historiaa (5 op) on päiväopetusta. Opintojakso tarjoaa perustiedot nykyisten kansallisvaltioiden historiasta siirtomaa-ajan alkupäivistä aina nykyhetkeen saakka. Tarkastelussa ovat myös eri maiden (muun muassa Brasilia, Peru ja Meksiko) itsenäisyyden ajan historian tärkeimmät tapahtumat.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa

Miten kulttuurit ovat kehittyneet?

Kesän opintotarjontaan kuuluva, 24.5. alkava luentosarja Amerikan asuttaminen ja kulttuurikehitys ennen Kolumbusta (5 op) auttaa ymmärtämään alueen erityispiirteitä. Kulttuurin muutoksen näkökulmana on mm. teknologian ja yhteiskunnan rinnakkainen kehitys Vanhan maailman kanssa.  Teemoissa on mukana myös uskonto, rituaalisiin monumentteihin, kuviin, veistoksiin, astronomiaan ja kalenteriin liittyen.

Lisätietoa ja 13.4. alkaen ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa

Tutustu oppiaineisiin:

Lisätietoa:

Opiskele Avoimessa keväällä 2016!
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Verkko-opinnot

Lue lisää aiheesta: Kieli & kulttuuri