Kevään opintoja kansatieteestä

Toukokuun alussa alkaa vielä kaksi kansatieteen opintojaksoa, joissa tutustutaan tutkijoiden johdolla erityisteemoihin.

Aineellisen tulkintaa

Esineet heijastavat monenlaisia ilmiöitä, mutta ne ovat jo itsessään haasteellisia ja mielenkiintoisia tutkimuskohteita.

Elinympäristöt/Aineellisen tulkinnasta (6 op) -opintojakso tutustuttaa aineellisen kulttuurin tutkimiseen eri näkökulmista.  Kurssilla käsitellään aineellisen kulttuuriperinnön erilaisia ulottuvuuksia rakennettujen ympäristöjen, museoiden ja erilaisten muiden kokoelmien kannalta.

Luentojen lisäksi opintojaksoon sisältyy kaksi vierailukohdetta, Kansallismuseo ja Seurasaari.

Opinnot alkavat maanantaina 9.5. Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Arkielämän ilmiöiden tutkimista

Perehdy kansatieteen eri menetelmiin sekä menetelmien ja aineistojen suhteeseen!

Etnografiset menetelmät  (5 op) -opintojaksolla tutustutaan useilla eri aloilla käytettävään menetelmään, jonka avulla voi tutkia ihmisille merkityksellisiä arkielämän ilmiöitä. Etnografiassa tutkitaan ihmisiä omassa kulttuurisessa ympäristössään.

Opinnot alkavat tiistaina 10.5. Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Molemmat opintojaksot ovat yhteisopetusta oppiaineen kanssa.

Kansatieteen esittely
Kysy oppiaineesta
Miten opiskelemaan
Lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksuista