Jussi Pakkasvirta - Latinalaisen Amerikan asiantuntija

12.5.2016
Helsingin yliopiston alue- ja kulttuurintutkimuksen professorina aloitti 1.3.2016 valtiotieteiden tohtori, dosentti Jussi Pakkasvirta (s. 1958). Hän pääsee ainutlaatuisen aineiston äärelle: 70 miljoonaa nettikeskustelua odottaa käsittelyä.

Pakkasvirran johtama, Suomen Akatemian rahoittama Kansakunnan mielenliikkeet -tutkimus sai käyttöönsä Suomi24-sivujen nettikeskustelut 15 vuoden ajalta. Näin pitkäkestoista sosiaalisen median aineistoa ei kenelläkään maailmassa ole toistaiseksi ollut käytettävissään. Ensimmäinen askel on kehittää tämän valtaisan datamäärän tutkimiseen soveltuvia menetelmiä.

Nopeita identiteettejä

Aineistoa tutkitaan ennakkoluulottomasti ja tieteidenvälisesti kolmen yliopiston voimin. Helsingin yliopistosta mukana ovat tilastotiede, Kuluttajatutkimuskeskus ja Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus.

Pakkasvirta etsii aineistosta esimerkiksi sitä, miten nationalismi ja poliittiset yhteisöt muodostuvat some-aikakaudella. Kiihkeänä käyvä maahanmuuttokeskustelu tekee aiheen hyvin ajankohtaiseksi.

Kansakuntaa ei Pakkasvirran mielestä tuoteta enää vain perinteisen, pitkän ”kieli, koulutus ja kulttuuri” -prosessin kautta. Nykyajan nopeus on vauhdittanut tapaamme rakentaa yhteisöjä ja identiteettejä: niitä voi samanaikaisesti olla useita ja ne voivat vaihtua nopeasti.

Politiikkaa ja taloutta

Pakkasvirran tutkimuskohteita ovat nationalismin teoria ja aatehistoria, tieteidenväliset menetelmät, ympäristökonfliktit ja yritysten yhteiskuntavastuu.  

Vuodesta 1989 alkaen hän on työskennellyt Latinalaisen Amerikan tutkimuksen eri viroissa Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa hän on hoitanut muiden muassa kehitysmaatutkimuksen ja maailmanpolitiikan professuuria, toiminut valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen johtajana sekä tiedekunnan varadekaanina.

Hän on tutkinut, opettanut ja luennoinut lukuisissa Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maissa, hoitanut kansainvälisiä tutkimukseen liittyviä luottamustoimia sekä vaikuttanut Suomessa muun muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijana ja Kosmopolis-lehden päätoimittajana.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta: Julkaisut ja aktiviteetit

Lue lisää aiheesta: Kieli & kulttuuri