Filosofiaa verkossa: Johdatus etiikkaan 5 op

Mikä on oikein, mikä väärin? Mitä on moraali ja mihin se perustuu? 4.4. alkava verkkokurssi tarkastelee perustavia kysymyksiä uusin menetelmin.

Eettiset kysymykset ovat läsnä aina kun mietimme, miten tulisi toimia tosielämän erilaisissa tilanteissa, mitä on olla hyvä ihminen, tai mikä on arvokasta elämässä ja maailmassa. Etiikka on inhimillistä toimintaa: Se on ajattelua ja keskustelua, jossa vaikuttavat niin toiveemme ja halumme, periaatteemme ja ideaalimme kuin rajamme ja mahdollisuutemmekin.

Moraali ilmenee käytännöllisenä toimintana ja sääntelynä. Haemme toiminnallemme perusteluita, jotka voisimme kaikki hyväksyä ja pitää parhaina.

Filosofia on taitolaji, joka edellyttää dialogia. 

Filosofia ei keskity tietoon ja muistamiseen. Se on taitolaji, jossa tarvitaan ajattelun, päättelyn ja keskustelun taitoja. Olennaista dialogi: vaihtoehtojen ja niiden uskottavuuden analysointi, punnitseminen ja argumentointi. Uuden Johdatus etiikkaan -verkkokurssin kantava ajatus on, että dialogi ei onnistu yksin tai asiantuntijoita seuraamalla. Oppimiseen tarvitaan muita, erilaisia näkökulmia ja ajatuksia.

Filosofinen dialogi onnistuu myös verkossa opiskellen: Lyhyiden luentojen, haastatteluiden ja tekstien pohjalta opiskelijat esittävät, kirjoittavat ja muokkaavat näkemyksiään ja keskustelevat niistä verkkotyöpajoissa. Videot, animaatiot ja käsitekartat avaavat keskustelun ja kirjoittamisen rinnalle uusia ja visuaalisia tapoja moraalisten kysymysten tarkasteluun. 

Kurssin vastuuopettajana toimii yliopistonlehtori, VTT Olli Loukola Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Hänne opetustyötään on aina ohjannut pyrkimys tehdä filosofisista kysymyksistä mahdollisimman selkeitä käsitellä ja ymmärtää. Hän on kiinnostunut filosofian koko kentästä ja kuvaa työtään näin:

Alan yliopistonlehtorina täytyy yrittää hallita mahdollisimman monta moraali- ja yhteiskuntafilosofian aluetta, mutta tämä on tietenkin ihan toivoton tehtävä; filosofiassa kun on jo 2500 vuotta käsitelty näitä aiheita ilman, että juuri mikään tästä on vanhentunutta tietoa!

Verkkokurssi alkaa 4.4.2018. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa:
Johdatus etiikkaan 5 op

Lue myös:
Filosofian koulutusohjelman opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimen yliopiston opinnot aiheittain ja koulutusohjelmittain
Avoimen yliopiston opetushaku
Kesäopinnot 2018