Elämänkatsomustiedosta työkaluja maailman ymmärtämiseen

12.4.2017
Miksi Syyriassa soditaan? Miksi ja mitä ihmiset siellä pakenevat? Miten asiassa vaikuttavat kulttuurit, uskonnot, politiikan kiemurat tai ihmisen oma luonto? Mitä minun, sinun tai meidän pitäisi asialle tehdä?

Näihin kysymyksiin antavat vastauksia monet tieteenalat, kuten antropologia, kulttuurientutkimus ja uskontotiede. Mutta mihin kannattaa uskoa, kun erilaiset mediat ja somet tänä päivänä täyttävät maailmamme? Yksi keskeinen elämänkatsomustiedon tavoite on opettaa taitoja analysoida kriittisesti erilaisia väitteitä ja uskomuksia valtavassa informaation tulvassa.

– Pelkät faktat eivät tietenkään riitä. Faktat ja arvot, pelot ja toiveet kietoutuvat yhteen tavalla, jossa on aikuisellakin selvittämistä, nuorista puhumattakaan. Meidän tulisi pystyä hankkimaan luotettavaa tietoa maailman tapahtumista, mutta myös selventämään niitä omasta taustastamme käsin, arvoihimme, traditioihimme ja vakaumuksiimme nähden, omaan elämänkatsomukseemme peilaten. Filosofia, erityisesti käytännöllisiin moraalisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin suuntautuneena antaa niitä valmiuksia, joita tarvitaan näiden asioiden käsittelyyn. Esimerkiksi Syyrian tilanteen ymmärtämiseen tarvitaan laajasti tietoja ja näkemyksiä alueen ihmisistä, historiasta, politiikasta ja uskonnoista, ettei jäätäisi arvioimaan tuota tragediaa vain yhdestä kapeasta vinkkelistä. Kaikenlaisten tiedollisten ja katsomuksellisten ”pähkinänkuorien” avaaminen on ehkä tärkeimpiä elämänkatsomustiedon tavoitteita, kertoo yliopistonlehtori Olli Loukola.

Oppijan omista kysymyksistä, kiinnostuksista ja taustoista lähtevä elämänkatsomustieto on yleissivistävään kouluun kehitetty nykyaikainen oppiaine, joka auttaa juuri omissa hyvää elämää ja oikeita ratkaisuja koskevissa pohdinnoissa.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa elämänkatsomustiedon perusopinnot kesällä 2017. Opinnot koostuvat käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista.

Perusopinnot alkavat 2.5. Johdatus sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan -kurssilla, jolla mm. opitaan tarkastelemaan yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä vertailevasta, etnografisesta näkökulmasta.

Myös yksittäisille opintojaksoille voi osallistua. Kaikki perusopintojen opinto-ohjelmat löydät oppiaineen esittelysivulta.

Kysy oppiaineesta

Lue myös:

Kesän 2017 opinnot
Ilmoittautuminen kesän opintoihin

Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista