Aikamatkoja antiikkiin ja keskiaikaan

Avoimessa yliopistossa on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tutustua laajasti antiikin kulttuuriin ja keskiajan tutkimukseen.

Moderni yhteiskuntamme perustuu menneiden aikakausien perintöön heijastaen sitä muun muassa instituutioissa, lainsäädännössä, rakennuksissa, alueiden rajoissa ja maisemassa. Uudet antiikin kulttuurin ja keskiajan tutkimuksen opinnot valottavat eurooppalaisen kulttuurin juuria ja vaiheita eri tieteenaloista käsin.

Antiikin kulttuurin opinnoissa perehdytään kreikkalais-roomalaisen antiikin aineelliseen kulttuuriin Välimeren alueella: esineistöön, taiteeseen ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Mahdollista on myös opiskella antiikin keskeisiä kieliä, kreikkaa ja latinaa.

Keskiajan opinnot tarjoavat yleissivistävän ja monitieteisen johdatuksen keskiaikaan ja sen perintöön Euroopassa. Opinnoissa tarkastellaan keskiaikaa muun muassa arkeologian, taidehistorian sekä teologian ja uskonnontutkimuksen näkökulmista. Opinnot tutustuttavat myös tutkimusmetodologiaan sekä tutkimuksen erilaisiin – myös digitaalisiin – aineistoihin.

Menneisyyttä tutkimalla opimme ymmärtämään nykyisyyttä. Tämä unohtuu aikanamme aivan liian helposti, sanoo Avoimessa yliopistossa keskiajan tutkimusta opettava Georg Haggrén.

Tutustu opintotarjontaan:

Lue myös:

Avoimen yliopiston koko opintotarjonta aiheittain ja koulutusohjelmittain
Opetushaku
Miten opiskelemaan?