Kosmologia kyseenalaistaa intuitiiviset käsityksemme todellisuudesta

18.2.2015
Maailmassa on paljon asioita, joita pidämme itsestäänselvyyksinä. Aika kulkee tasaisesti eteenpäin, ja etsimme jatkuvasti syy-seuraussuhteita tapahtumille. Kosmologi Syksy Räsäsen mukaan tutkimus on kuitenkin viimeisen vuosisadan aikana osoittanut, ettei todellisuus ole lainkaan sitä, miltä näyttää.

– 1900-luvulla maailmankaikkeuden tutkimus on mullistanut klassiseen fysiikkaan pohjautuneet käsityksemme todellisuudesta.

Syksy Räsäsen mukaan kvanttifysiikka ja yleinen suhteellisuusteoria ovat muokanneet perusteellisesti ymmärrystämme ajasta, avaruudesta, aineesta ja siitä, miten koko maailmankaikkeus on muodostunut.

– Kvanttifysiikka on paljastanut, että maailma on pohjimmiltaan täysin sattumanvarainen. Yleinen suhteellisuusteoria puolestaan on osoittanut, etteivät aika ja avaruus ole erillisiä ja absoluuttisia, vaan aika kulkee eri nopeudella ei paikoissa ja avaruus myös muuttuu ajan kuluessa.

Teoriat tuntuvat helposti täysin arkijärjen vastaisilta.

– Myös aine voi olla epämääräisessä tilassa. Tästä kuuluisa esimerkki on Schrödingerin kissa, joka on samaan aikaan puoliksi kuollut ja puoliksi elävä.

Ihmismielen ymmärrys on rajallinen

Räsäsen mukaan ristiriidat kosmologian luoman maailmankuvan ja intuitiivisten arkikäsitysten välillä osoittavat, miten rajoittunut ihmismieli on.

– Käsityksemme ajasta, avaruudesta ja maailmankaikkeudesta ovat kehittyneet kuvaamaan olosuhteita, jotka ovat oleellisia arkisessa toiminnassamme. Oikeasti ne ovat kuitenkin pelkkä approksimaatio todellisista luonnonlaeista.

Räsäsen mukaan ihmisen on mahdotonta ajatella, että ympäröivä todellisuus todella olisi kvanttifysiikan mukainen. Ihmisaivojen on vaikea käsittää kosmologisia mittasuhteita. Kosmologinen maailmankuva voi kuitenkin asettaa käsitykset ihmisistä ja yhteiskunnasta uuteen perspektiiviin.

– On pelottavaa, miten virheellisiä arkikäsityksemme ovat hyvin perustavanlaatuisista asioista maailmankaikkeudessa. Toisaalta, sen ymmärtäminen vapauttaa meidät suhtautumaan kriittisesti myös muihin itsestäänselvyyksinä pidettyihin asioihin.

Helsingin yliopistolla tehdään maalis–huhtikuussa 2015 matkoja erilaisiin maailmankuviin yhdessä tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutustu Uusi maailmankuva -tiedeteeman ohjelmaan ja osallistu keskusteluun (#maailmankuva).

Syksy Räsänen on mukana Avaruus, aika ja historia -tilaisuudessa Tiedekulmassa tiistaina 31.3.

Uusi maailmankuva 16.3.-12.4.2015

Tiedekulma