Ruoantuotanto on aikamme polttavimpia kysymyksiä niin Suomessa kuin globaalisti. Miten ja missä ruoka tuotetaan? Riittävätkö ruoka ja raaka-aineet kaikille? Onko ruoantuotanto taloudellisesti kannattavaa ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää?

Ilmastonmuutoksen haasteet, eläinten hyvinvointi, teknologia ja energiankäyttö, ympäristöratkaisut ja geenitieto ovat teemoja, joita maataloustieteissä käsitellään.

– Yksi syy, jonka vuoksi lähdin opiskelemaan maataloustieteitä, on kiinnostus suomalaiseen ruokaan ja kotimaiseen tuotantoon. Kotimainen tuote tarkoittaa kotimaista työtä ja valvottua tuotantoketjua, jossa esimerkiksi puhtauteen tai eläinten hyvinvointiin liittyvät määräykset ovat usein tiukempia kuin muualla Euroopassa tai maailmalla, tuumii kasvintuotannon opiskelija Anna-Kaisa Salovaara.

– Suomalaisella maataloudella on haasteensa, eikä tuotanto ole yhtä tehokasta kuin korkeiden satotasojen alueilla etelässä. Tällaiset tekijät nostavat kotimaisen tuotteen tuotantokustannuksia ja kuluttajahintaa. Vaikka alkutuotannon kannattavuus ei yltäisikään kilpailijoiden tasolle, on suomalaisella maataloudella kuitenkin myös vahvuuksia.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskellaan laaja-alaisesti perusteita, minkä jälkeen haetaan oman kiinnostuksen mukaisesti yhteen neljästä erikoistumisalasta.

– Luemme ensimmäisenä vuonna kaikkia yleishyödyllisiä aineita: fysiikkaa, kemiaa, biotieteitä ja matematiikkaa. Niiden lisäksi meillä on myös perusteet kaikista pääaineista: kasvintuotannosta, maaperä- ja ympäristötieteistä, agroteknologiasta ja kotieläintieteistä, kertoo maataloustieteiden fuksi Eeva Linnainmaa.

Viikin kampuksella on opetusta ja tutkimusta varten oma koetila, jossa tehdään huipputason tutkimusta ja annetaan korkealaatuista opetusta. Koetilalla saa teorian tueksi käytännönläheistä kokemusta ja näppituntumaa alasta.

Erikoistumisalalla, sivuaineopinnoilla sekä omilla kiinnostuksenkohteilla opiskelijat tekevät tutkinnoistaan itseään kiinnostavia ja tulevaisuuden unelmatyötään vastaavia. Maataloustieteiden opiskelu antaa monipuoliset mahdollisuudet erikoistua ja työllistyä. Alan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja maataloustieteiden osaajia tarvitaan sekä Suomessa että maailmalla.

Esimerkkejä koulutuksesta valmistuneiden työtehtävistä:

  • Tuotekehitystehtävät alan yrityksessä (esim. tuotekehityspäällikkö)
  • Asiantuntijatehtävät ministeriössä /alan virastoissa (esim. ylitarkastaja, neuvotteleva virkamies)
  • Asiantuntijatehtävät kaupallisella alalla (esim. tuotepäällikkö)
  • Neuvonta- /tiedotustehtävät alan järjestöissä (esim. neuvoja, palvelupäällikkö)
  • Tutkimustehtävät yliopistolla tai alan muissa tutkimuslaitoksissa (esim. tohtorikoulutettava, tutkija, tutkimuspäällikkö)
  • Erilaiset projektitehtävät alan yrityksessä tai hallinnossa (esim. suunnittelija, projektipäällikkö)
  • Opetustehtävät ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa (esim. lehtori, yliopistonlehtori)
  • Kansainväliset asiantuntija ja kehitystehtävät
  • Työskentely omassa yrityksessä /tilalla

Maatalous ja ruoan alkutuotanto koskee meistä jokaista. Hae opiskelemaan maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan!

Katso video maataloustieteistä!

Lue opiskelijoiden tarinoita Fuksivuosi Viikissä -blogista

Lue lisää opiskelusta maatalous-metsätieteellisessä