Helsingin kaupunki palkitsi Linda Karjalaisen pro gradun