Opiskelutaitoiltoja verkossa, opiskelutaitokursseja, Kehity oppijana -sivusto sekä Opiskelijan digitaidot – monia mahdollisuuksia kehittyä taitavaksi opiskelijaksi.

Osallistu helposti verkossa!

Kaikille avoimet ja maksuttomat opiskelutaitoillat verkossa alkavat 13.9. Illoissa käsitellään yleisesti opiskeluun ja oppimiseen liittyviä taitoja, mm. opintojen suunnittelua ja ajankäyttöä, tieteellisen tekstin lukemista ja kirjoittamista, tenttivastaustekniikkaa ja tiedonhakua. Katso opiskelutaitoiltojen teemat ja ajankohdat

Tilaisuudet järjestetään verkossa osoitteessa: https://connect.funet.fi/hyay_opiskelutaito/ (Enter as a Guest). Laitevaatimukset: kaiuttimet / kuulokkeet ja nettiyhteys. Osallistuminen ei edellytä erillisten ohjelmistojen asentamista.

Opiskelutaitoillat toteutetaan seitsemän avoimen yliopiston ja kolmen avoimen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Opis­ke­lu­tai­to­kurs­sit

Avoin yliopisto järjestää myös opiskelutaitokursseja. Yhden illan mittaisilla kursseilla voit harjoitella tiedonhankinnan perustaitoja tai oppia e-kirjojen käyttöä. Useamman viikon mittaisella Taitava kirjoittaja -verkkokurssilla perehdyt kirjoitusprosessin vaiheisiin ja harjoittelet esimerkiksi tenttivastauksen ja referaatin kirjoittamista.

Tutustu opiskelutaitokursseihin

Ke­hi­ty op­pi­ja­na -si­vus­to

Opiskelutaitojen kehittäminen auttaa tiellä taitavaksi opiskelijaksi. Taitavalla opiskelijalla on kyky omaksua ja jäsentää tietoa ja soveltaa sitä tilanteeseen ja opiskeltavaan asiaan sopivalla tavalla. Kehity oppijana -sivustolla on hyödyllistä tietoa esimerkiksi oppimisesta ja opiskelumotivaatiosta. Innostu myös yhdessä oppimisesta – voit oivaltaa sellaista, mitä et yksin tulisi ajatelleeksikaan. Tutustu myös näihin:

Vinkkejä tietoteknisiin taitoihin

Tutustu avoimeen Opiskelijan digitaidot -oppimateriaaliin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelijan digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -opintojaksot. Opintojaksot ovat tutkintoon kuuluvia, mutta niistä on hyötyä ihan jokaiselle.