Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee KAHTA YLIOPISTONLEHTORIA vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2017 alkaen. Tehtävät sijoittuvat kasvatustieteellisen tiedekunnan ruotsinkieliseen lastentarhanopettajakoulutukseen ja erityisesti varhaiskasvatuksen alalle.