PERUTTU: Luonnon monimuotoisuusilta 17.3.2020
Helsingin yliopisto peruuttaa kaikki yleisötilaisuutensa koronaviruksen vuoksi, joten myös Luonnon monimuotoisuusilta on peruutettu. Tilaisuus pyritään järjestämään myöhemmin koronavirustilanteen rauhoituttua.

HUOM! Tilaisuus on peruttu koronaviruksen vuoksi. Palaamme uuteen ajankohtaan tilanteen rauhoituttua.

Luonnon monimuotoisuus on paitsi kauniita kasveja ja kiehtovia kovakuoriaisia, myös teknologisia läpimurtoja ja talouspaperia. Ilman monimuotoista luontoa ei olisi raikasta hengitysilmaa, ravinteikasta viljelymaata ja juomakelpoista vettä. Luonto on kuitenkin uhattuna. Joka päivä maailmassa kuolee sukupuuttoon kaksi sataa lajia – ja seuraukset voivat olla arvaamattomia.

Tiedekulman tapahtumassa nostetaan keskiöön biodiversiteetin tulevaisuus, sen ihmiselle tarjoamat hyödyt ja niiden merkitys yhteiskunnassa. Monimuotoisuuden hupeneminen on ilmastonmuutoksen veroinen ongelma, mutta saa paljon vähemmän huomiota. Lisäksi kysymme, vaivaako biodiversiteettiä viestintävaje? Miten voimme estää historian kuudennen suuren sukupuuttoaallon? 

Tervetuloa Tiedekulmaan päivittämään tietosi luonnon monimuotoisuudesta asiantuntijoiden johdolla sekä keskustelemaan monimuotoisuuden lisäämisestä Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelän, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin, ST1:n tulevaisuuden energiaratkaisujen johtaja Riitta Silvennoisen ja Suomen ympäristökeskuksen professori Eeva Furmanin kanssa.

Milloin: tiistaina 17.3.2020 klo 17–18.30
Missä: Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)

Stagella 17–18.30

Elämän verkko -teoksen asiantuntijat alustavat:

 • Suvi Vikström, Suomen ympäristökeskus: Miksi biodiversiteettia tarvitaan?
 • Juha Helenius, Helsingin yliopisto: Teknologiausko, sivistys ja ruoan taju
 • Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus: Mitä hyötyä metsien monimuotoisuudesta on?
 • Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus: Miten luonnosta pitäisi puhua?

Paneeli paneutuu luonnon monimuotoisuuden aihepiiriin myös talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Keskustelemassa Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, ST1:n tulevaisuuden energiaratkaisujen johtaja Riitta Silvennoinen ja Suomen ympäristökeskuksen professori Eeva Furman. (Esiintyjistä lisää alempana)

Seuraa tapahtumaa striiminä täällä!

Kirja nostaa esiin biodiversiteetin monet mahdollisuudet

Tapahtumassa julkistetaan teos Elämän verkko – Luonnon monimuotoisuutta edistämässä. Gaudeamuksen kustantama kirja avaa luonnon monimuotoisuuden käsitettä eri näkökulmista ja kertoo, mitä sen hyväksi voimme tehdä.

Tapahtuman päätteeksi on tarjolla mahdollisuus keskustella teoksen kirjoittaneen laajan asiantuntijajoukon kanssa.

Lisätietoja:

Esiintyjät

Alustajat

 

 • Suvi Vikström työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Hänen taustansa on poikkitieteellisessä yhteiskunnallisessa ympäristötutkimuksessa, ja kestävyyskysymyksiä käsittelevä tutkimustyö ympäristöhallinnossa tapahtuu vahvasti tieteen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutuksessa.
 • Juha Helenius on hoitanut Helsingin yliopiston agroekologian professuuria alan perustamisesta alkaen, vuodesta 1996. Parhaillaan hän myös toimii Ruralia-instituutin ruokajärjestelmien kestävyyttä koskevan hankkeen tutkimusjohtajana. Hän tutkii erityisesti mahdollisuutta siirtyä sellaiseen teknologiseen sivistykseen, jossa ruoan alkutuotanto ja jalostus on kasvinravinteita kierrättävää ja bioenergiaomavaraista ja ruokailu on aktiivinen tapa hoitaa ekosysteemejä.
 • Raisa Mäkipää on luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa. Hän on tutkinut maaperän ja metsien hiilenkiertoon vaikuttavia tekijöitä sekä biodiversiteetin merkitystä ekosysteemin toiminnalle. Hänen johtamansa tutkimuskonsortio kehittää maa- ja metsätalouden keinoja vähentää maaperän kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Jari Lyytimäki, FT, toimii erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Lyytimäki on tutkinut laaja-alaisesti ympäristöviestintää ja yrittänyt jo yli parinkymmenen vuoden ajan löytää hyviä keinoja kertoa luontoamme uhkaavista vaaroista.   

Panelistit

 

 • Jari Niemelä on Helsingin yliopiston rehtori ja kaupunkiekologian professori. Niemelä on kaupunkiekologian lisäksi erityisesti kiinnostunut luonnon monimuotoisuudesta ja sen kohtaamista uhista. Hän painottaa työssään myös vastuullisuutta, kuten mahdollisuutta kompensoida työmatkalentojen hiilidioksidipäästöt.
 • Olli Rehn on Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut pääjohtajana 12.7.2018 alkaen. Pääjohtaja Rehn vastaa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspoliittisesta vaikuttamisesta, ulkoisesta viestinnästä, kansainvälisistä asioista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Pääjohtaja on Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen.
 • Riitta Silvennoinen on työskennellyt aikaisemmin biopolttoaineiden sekä kiertotalouden parissa koittaen löytää erilaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nykyään työpöydältä St1:llä löytyy suunnitelmia synteettisten polttoaineiden valmistamiseen, arktisen energian hyödyntämiseen sekä hiilen sidontaan.
 • Eeva Furman, professori Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja. Furman on johtanut Euroopan laajuisia biodiversiteettiin, ekosysteemipalveluihin, luontopohjaisiin ratkaisuihin ja planetaariseen terveyteen liittyviä hankkeita ja prosesseja, erityisesti siitä näkökulmasta, miten ne voidaan turvata ihmisten hyvinvoinnin tarpeeseen. Furman oli yksi 15 tutkijasta, jotka laativat YKn jäsenmaiden määräyksestä globaalin kestävän kehityksen raportin (GSDR2019) ja hän toimii Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtajana.