Helsingin kaupunki palkitsi Linda Karjalaisen pro gradun
Helsingin kaupunki on myöntänyt yhden kymmenestä opinnäytetyöpalkinnostaan Linda Karjalaiselle, joka vertaili pro gradussaan Toronton ja Helsingin julkista liikennettä.

Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta valmistunut Linda Karjalainen on saanut Helsingin kaupungin myöntämän opinnäytetyöpalkinnon. Hän vertaili pro gradussaan Helsingin ja Toronton julkista liikennettä kestävyystieteen näkökulmasta.

Linda Karjalaisen kirjoitus omasta pro gradu -aiheestaan