Ultraäänipesua teollisuudelle
Fyysikoiden keksinnöstä kiinnostunevat muutkin kuin meriteollisuus.

Ultraäänellä voi kuvata, sillä voi hitsata muoveja ja metallia, ehkä joskus vielä leikatakin. Nyt ultraääntä voi käyttää myös teollisuuden tuotantolaitteistojen pesemiseen ilman kemikaaleja.

Fysiikan professori Edward Hæggströmin johtama tutkimusryhmä Helsingin yliopistossa on kehittänyt ultraäänimenetelmän, joka hyödyntää lääketieteellisestä tekniikasta tuttuja ultraäänikenttien ohjaustekniikoita, tietokonepohjaista mallinnusta ja erilaisia ultraäänipesutekniikoita.

Nesteistä puhdistava tehoultraääni

Uusi menetelmä perustuu ohjattavaan tehoultraääneen, joka mahdollistaa teollisten nestekiertoisten tuotantolaitteistojen, kuten putkistojen ja lämmönvaihtimien, puhdistamisen ilman, että käynnissä oleva tuotantoprosessi täytyy keskeyttää.

- Yleensä ultraäänipesu tapahtuu erillisissä pesualtaissa ja vaatii käynnissä olevan tuotantoprosessin keskeyttämisen ja puhdistettavien rakenteiden irrottamisen tuotantolaitteistosta, sanoo menetelmää Helsingin yliopiston luonnontieteiden kampuksella Kumpulassa tuotteistanut Timo Rauhala, joka nykyisin työskentelee projektipäällikkönä Altum Technologies –yrityksessä.  

- Meidän tapamme on toinen.

Kohdennettua ultraääntä monesta lähettimestä

Ultraäänellä, ääniaalloilla, syntyvät paineiskut irrottavat lian ja epäpuhtaudet, se on jo tuttua.

Tutkijoiden kehittämässä uudessa menetelmässä ultraäänilähettimet kiinnitetään suoraan puhdistettavaan tuotantolaitteistoon.

- Lähettimet ovat irrotettavissa ja asennettavissa uudelleen, Timo Rauhala sanoo.

Usean lähettimen avulla ultraäänikenttää voidaan ohjata tuotantolaitteen sisällä ja kohdentaa puhdistus tarkalleen haluttuihin kohtiin. Tätä varten menetelmässä käytetään paljon laskentakapasiteettia vaativaa mallinnusta. – Puhdistaminen räätälöidään näin asiakkaan tarpeita varten.

Kontrolloitu kolmiulotteinen puhdistaminen

- Lääketieteessä ultraääni on kontrolloitua ja teollisuudessa työskennellään isoilla tehoilla; me olemme nyt yhdistäneet tehokkuuden ja ohjaamisen, tuotteeksi, joka on skaalattavissa teollisuuden käyttöön, sanoo yliopiston elektroniikan tutkimuslaboratoriota johtava Edward Hæggström.

- Yksinkertaisimmillaan se on näin. Lopputuote on helppo käyttää ja varmatoiminen. Puhdistaminen etenee piste pisteeltä, ja me pystymme kontrolloimaan puhdistamista ajassa ja paikassa.

Teollisuudella oli tarve

Puhdistaminen on teollisuudessa aina kallis ja iso operaatio. Se ei lopu koskaan.

- Tapa, jolla puhdistamisen voi nyt tehdä, on herättänyt paljon kiinnostusta, sanoo Altum Technologies –yrityksen toimitusjohtaja Matias Tainela.

- Merenkulun alalla tämä keksintö jo kiinnostaa. Meriteollisuudessa puhdistetaan suodattimia, isoja säiliöitä, putkistoja ja merivesilämmönvaihtimia. Pesemistarpeen rajana on kai vain mielikuvitus, hän sanoo.

Asiakastarpeita tuleekin lisää, Altum Tecnologies -yhtiössä uskotaan. Mahdollisia kiinnostuneita tahoja on helppo nähdä: kaivos- ja öljyteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä laivanrakennusteollisuus. Ja miksei myös elintarviketeollisuus.

Liikkeelle Altum Technologies lähti vuonna 2013. Sijoittaja Lifeline Ventures tuli mukaan hiljattain. Kansainvälisesti uusi teknologia lanseerattiin Helsingissä keskiviikkona 7.6.2017.

 

Kuvia: http://altumtechnologies.com/media-kit/

Lisätiedot:

Lisätietoja ultraäänitekniikan kehitystyöstä antavat professori Edward Hæggström, 050 317 5493, edward.haeggstrom@helsinki.fi, ja projektipäällikkö Timo Rauhala, 045 673 5741, timo.rauhala@altumtechnologies.com

Ultraäänimenetelmän mahdollistamasta liiketoiminnasta lisätietoja antaa Altum Technologies -yrityksen toimitusjohtaja Matias Tainela, 040 5532 777, matias.tainela@altumtechnologies.com

 

Lue lisää:

Professori Edward Hæggströmin tutkimustyöstä: https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/persons/edward-haeggstroem(d1931c86-e0e7-4ea8-850e-203339f06956).html

Altum Technologies -yhtiöstä: http://altumtechnologies.com/

 

Ultraääni

Ultraääni on atomien aaltoliikettä. Nesteessä se etenee pitkittäisenä aaltoliikkeenä, jossa aaltoliike on värähtelyn tahdissa syntyviä harventumia ja tihentymiä aineen rakenteessa. Ultraääni on ääntä, jonka taajuus on ihmisen korvan kuuloalueen yläpuolella.

 

Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi