Miika Nikula palkittiin parhaasta matematiikan alan väitöskirjasta
Rolf Nevanlinna -instituutin tukisäätiön hallitus on palkinnut filosofian tohtori Miika Nikulan parhaasta vuonna 2014 valmistuneesta matematiikan väitöskirjasta 'On geometry of Mandelbrot cascades and multiplicative chaos at criticality'.

Miika Nikulan väitöskirja käsittelee satunnaisia kaaosmittoja. Väitöstyössään hän selvittää kriittisen lämpötilan kaaoksen geometrisia ominaisuuksia johtaen niille optimaalisia koko- ja jatkuvuusestimaatteja.

Kaaosmittojen matemaattisen teorian perusteet kehittivät Benoit Mandelbrot ja Jean-Pierre Kahane jo yli 30 vuotta sitten, jolloin heidän tarkoituksenaan oli mallintaa turbulenssin tilastollisia ominaisuuksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaaosmittojen tutkimus on kuitenkin noussut uudelleen pinnalle erityisesti johtuen niiden uusista sovelluksista perkolaation ja kvanttigravitaation teoriaan sekä taloustieteeseen.

Nikulan työ on saavuttanut huomiota alan tutkijoiden keskuudessa, ja yksi sen vahvuuksista onkin avoimien ongelmien ratkaiseminen ajankohtaisella ja kilpaillulla tutkimusalalla.

Nikula toimii tällä hetkellä postdoc-tutkijana Harvardin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa löytyy Helsingin yliopiston e-thesis -palvelusta, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44977.

Miika Nikula väitteli Helsingin yliopistossa toukokuussa 2014, ja hänen työnsä ohjaajana toimi professori Eero Saksman matematiikan ja tilastotieteen laitoksesta.

Ystävällisin terveisin
Minna Meriläinen-Tenhu, tiedottaja, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316