Emmi Niemiselle maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto
Palkittu väitöskirja vie kalastuksen hallinnan taloudellista tutkimusta kohti ekosysteemipohjaista lähestymistapaa.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on myöntänyt Emmi Niemiselle hänen vuonna 2017 valmistuneesta väitöskirjastaan tuhannen euron suuruisen väitöskirjapalkinnon. Ympäristöekonomian alaan kuuluvassa väitöskirjassa tutkitaan taloudellisesti optimaalista kalastuksen säätelyä Itämerellä bioekonomista mallinnusta ja peliteoriaa hyödyntäen. Ongelmaa tarkastellaan perinteistä kokonaisvaltaisemmin.

Väitöskirjassa korostetaan taloudellisen näkökannan linkittämistä biologiaan ja sen tärkeyttä kalastuksen säätelyssä. Kun yhteiskunnan taloudellista voittoa maksimoiva säätely yhdistetään biologiseen rajoitteeseen, tuloksena on väitöstutkimuksen mukaan usein kalakantojen suojelevampi säätely kuin jos säätely perustuisi pelkkään biologiseen suositukseen.

Väitöskirjan mukaan bioekonomisen säätelyn kannattavuus korostuu kalakantojen tilan ollessa heikko. Tällaiseen tilanteeseen voidaan päätyä ilmastonmuutoksen vaikutusten edetessä.

Tällä hetkellä Emmi Nieminen työskentelee suunnittelijana Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta -yksikössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa taloudellisten tarkastelujen tekeminen lähinnä Tampereen kaupungin hiilineutraaliutta edistäviin toimenpiteisiin liittyen.

_____________

Nieminen, Emmi. Bioeconomic and game theoretic applications of optimal Baltic Sea fisheries management : Towards a holistic approach. 2017. Väitöskirja, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.