Protected areas on Madagascar do make a difference
Madagaskarin metsät ovat vaarassa, mutta suojelu on todistetusti tehokasta.

Madagaskar on saari täynnä ainutlaatuisia eläimiä ja kasveja, mutta sen metsät katoavat  nopeammin kuin esimerkiksi Afrikan mantereella. Laittomia hakkuita on tehty useassa kansallispuistossa. Helsingin yliopiston tutkimus osoittaa kuitenkin, että luonnonsuojelualueet vähentävät tehokkaasti metsien tuhoutumista.

Luonnonsuojelualueiden tehokkuus vaihtelee metsätyypeittäin ja aikakausittain. Tehokkuus riippuu paitsi luonnonsuojelualueiden valvonnasta ja hallinnasta, myös siitä, kuinka paljon ulkopuoliset tekijät aiheuttavat hakkuupainetta alueen metsiin.

– Tutkimuksemme paljastaa huolestuttavan suuntauksen: kun riittävän suuri osa metsää on tuhottu helppopääsyisillä alueilla, paine jatkaa hakkuita kaukaisemmilla alueilla kasvaa. Ja suojellut alueet sijaitsevat yleensä juuri näillä seuduilla, kertoo FT Johanna Eklund Helsingin yliopiston Metapopulaatiobiologian tutkimuskeskuksesta.

Olisi tärkeää tarkastella hakkuiden taustatekijöitä ja niihin liittyviä taloudellisia ja yhteiskuntapoliittisia ongelmia kokonaisuutena. Tutkimusryhmä on kuitenkin innoissaan saadessaan kertoa hyviä uutisia ympäristönsuojelun saralta.

– Olemassa olevien luonnonsuojelualueiden pitkäjänteinen tukeminen on tärkeää. Tällainen luonnonsuojelutyö on tehokasta, vaikka paineet metsien hakkuiden jatkamiselle ovat suuret. Metsää kuitenkin hakataan joillain luonnonsuojelualueilla, joten niiden hallintaa on syytä tehostaa, Eklund toteaa.

Eklund, J., Blanchet, G., Nyman, J., Rocha, R., Virtanen, T., and Cabeza, M.  2016. Contrasting spatial and temporal trends of protected area effectiveness in mitigating deforestation in Madagascar. Biological Conservation.

Tutkimus hyödynsi Tieteen tietotekniikan keskuksen supertietokoneita sekä Madagaskarin luonnonsuojelutyötä tutkineen ryhmän mittavaa kokemusta. Näiden avulla tutkimusryhmä pystyi määrittämään yhteiskunnallisesti merkittävän tutkimusongelman ja kehittämään uutta metodologiaa, jonka avulla voitiin analysoida huipputarkkaa maantieteellistä dataa maankäytöstä ja sen muutoksista.

Lisätiedot
FT Johanna Eklund
+358 050 4484428
johanna.f.eklund@helsinki.fi
@eklund_jo