Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelmaan valittu viisitoista hanketta vuosiksi 2017–2018

Pääosa rahoitettavista hankkeista on perustutkimusta ja kehittämistoimenpiteitä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita.

Metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välisen Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelman ohjausryhmä on valinnut vuosina 2017 ja 2018 rahoitettavat uudet kaksivuotiset tutkimus- ja kehittämishankkeet.

– Kaikki ensi vuoden alussa käynnistyvät hankkeet ja niiden aiheet ovat ohjelman puitteissa uusia. Pääosa hankkeista on perustutkimusta sekä kehittämistoiminepiteitä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita. Hankkeiden yhteenlaskettu rahoitus kahdelle vuodelle on noin 2 miljoonaa euroa, kun huomioidaan hankkeiden toteutuspaikkojen omavastuuosuudet, sanoo tutkimus- ja yhteistyöohjelman koordinaattori Jussi Kulonpalo.

Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet -teemaisen ohjelman keskeisenä tehtävänä on rahoittaa monitieteistä, metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa kilpaillun hankerahoituksen kautta.

Ohjelmaan valitut hankkeet esittäyvät 3. helmikuuta Helsingin yliopistolla järjestettävässä yleisölle avoimessa tilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan tammikuussa.

Ohjelmaan osallistuvat Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Diakonia-, Metropolia-, Haaga-Helia-, Arcada-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK -ammattikorkeakoulut, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit sekä Ympäristöministeriö ja Valtiovarainministeriö.
 

Hankkeet:

(hankkeen vastuullinen johtaja, toteutuspaikat ja nimi)

Professori Sami Moisio 
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Urbaanin yhteiskehittämisen mallit - Tutkimuksen ja monialaisen toimijuuden parhaat käytänteet kaupunkitiedon ja -suunnittelun kehittämisessä

Senior Research Fellow Shuhua Liu 
Yrkeshögskolan ARCADA 
Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge: Enabling enriched Understanding of Urban Development in Helsinki Metropolitan Region with Social Intelligence

Yliopettaja Soile Juujärvi 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä

Professori Ilse Julkunen ja Aija Kettunen
Helsingin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa

Lehtori Sara Ikävalko 
LAMK ammattikorkeakoulu 
Kaupunki nuorten palveluna - uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut 

Professori Pia Olsson 
Helsingin yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK 
Jaettu kaupunki. Etnografinen tutkimus tilallis-toiminnallisista kohtaamisista monikulttuurisissa kaupunkiympäristöissä

Yliopettaja Päivi Rainò
HUMAK ammattikorkeakoulu 
Kielettömänä kaupungissa? Tulokulma osallistuvaan ja kielellisesti esteettömään kaupunkiin

Tutkijatohtori Virpi Sorsa
Hanken Svenska handelshögskolan 
Korkean vaikuttavuuden yritykset ja metropolialueen talouskasvu

Yliopettaja Teemu Moilanen
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi

Tutkijatohtori Maria Salonen 
Helsingin yliopisto ja Yrkeshögskolan ARCADA 
Pyöräily osana Helsingin seudun kestävää kaupunkiliikennettä - uudet aineistot suunnittelun tukena

Professori Matti Kortteinen 
Helsingin yliopisto 
Sosiaalisen sekoittamisen kynnysarvot

Apulaisprofessori Sirkku Juhola 
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) – esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä

Dosentti Leena Järvi 
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena

Dosentti Aki Sinkkonen 
Helsingin yliopisto 
Kohti tervettä aikuisuutta (KOTA) – päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Tapani Pöykkö 
Hämeen-ammattikorkeakoulu HAMK 
SMART PARKS, käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä