Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelmaan valittu viisitoista hanketta vuosiksi 2017–2018
Pääosa rahoitettavista hankkeista on perustutkimusta ja kehittämistoimenpiteitä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita.

Metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välisen Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelman ohjausryhmä on valinnut vuosina 2017 ja 2018 rahoitettavat uudet kaksivuotiset tutkimus- ja kehittämishankkeet.

– Kaikki ensi vuoden alussa käynnistyvät hankkeet ja niiden aiheet ovat ohjelman puitteissa uusia. Pääosa hankkeista on perustutkimusta sekä kehittämistoiminepiteitä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita. Hankkeiden yhteenlaskettu rahoitus kahdelle vuodelle on noin 2 miljoonaa euroa, kun huomioidaan hankkeiden toteutuspaikkojen omavastuuosuudet, sanoo tutkimus- ja yhteistyöohjelman koordinaattori Jussi Kulonpalo.

Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet -teemaisen ohjelman keskeisenä tehtävänä on rahoittaa monitieteistä, metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa kilpaillun hankerahoituksen kautta.

Ohjelmaan valitut hankkeet esittäyvät 3. helmikuuta Helsingin yliopistolla järjestettävässä yleisölle avoimessa tilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan tammikuussa.

Ohjelmaan osallistuvat Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Diakonia-, Metropolia-, Haaga-Helia-, Arcada-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK -ammattikorkeakoulut, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit sekä Ympäristöministeriö ja Valtiovarainministeriö.