Farmasia vihertyy
Kiitos Helsinki Challenge -kilpailun, farmasiaan on syntymässä kestävän kehityksen sukupolvi. Ympäristö otetaan pian huomioon alan kaikessa koulutuksessa Viikin kampuksella.

Helsinki Challenge -ideakilpailun julkistaminen sai ideageneraattorit heti hyrisemään farmasian tiedekunnassa. Siellä oli jo pitkään kypsytelty ajatusta ympäristöasioiden kiinteämmästä kytkemisestä alan koulutukseen, ja Helsinki Challenge tarjosi siihen erinomaisen tilaisuuden.

– Meidän tavoitteenamme on kasvattaa farmasian alan ammattilaisten sukupolvi, joka ottaa ympäristönäkökulmat huomioon joka kohdassa, sanoo Challengessa kisaavan Generation Green -joukkueen vetäjä Tiina Sikanen.

– Monelle nykypäivän opiskelijalle ympäristöasiat ovat muissa yhteyksissä jo itsestäänselvyys, mutta viimeistään nyt ne on liitettävä saumattomasti myös farmasian opetukseen.

Vähemmän lääkkeitä vessanpönttöön

Farmasian ammattilaiset osallistuvat lääkealan toimintaketjun lähes kaikkiin vaiheisiin. He suunnittelevat ja valmistavat lääkkeitä, työskentelevät viranomaisina ja neuvovat lääkkeiden käyttäjiä apteekeissa.

Lääkevalintaa ohjaisi hinnan ja vaikutuksen lisäksi myös valmisteen aiheuttama ympäristökuorma.

Ketjun alkupäässä lääkevalmistajat tahtovat kehittää uusia lääkeaineita, jotka elimistön läpi kuljettuaan aiheuttavat mahdollisimman vähän ongelmia ympäristössä – yksittäisinä aineina tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.  

Yhtä lailla lääkkeen määrääminen on valinnan paikka. Silloinkin tulisi huomioida hinnan ja vaikutuksen välisen suhteen lisäksi myös lääkkeenvalmistuksen mahdollinen ympäristökuorma.

Yhä pienemmät pitoisuudet paljastuvat

Huonoimmillaan lääkkeenkehityksen ja lääkkeiden käytön ympäristövaikutuksia ei vielä edes tunneta.

– Analyysitekniikoiden kehittyessä lääkeainejäämiä on alettu löytää sieltäkin, mistä niitä ei pienten pitoisuuksien vuoksi olla aiemmin pystytty havaitsemaan, Sikanen kertoo.

Samalla mallilla, kestävän kehityksen hengessä, voi uudistaa muidenkin alojen koulutusta.

Hän kehittää omissa tutkimuksissaan mikrokokoisia analyysijärjestelmiä, joilla ympäristön kemikaaleja voi havainnoida.

Farmasian piirissä riittää siis kehitystyötä, mutta Generation Green tähtää oman alan koulutusuudistusta pitemmälle.

– Haluaisimme luoda kestävän kehityksen hengessä uuden sukupolven koulutusmallin, jota voitaisiin muokattuna käyttää muutoksen hallinnassa monilla muillakin aloilla, Tiina Sikanen pohtii.

Generation Green ja muut Helsinki Challenge -kilpailun semifinaaliin edenneet joukkueet esittäytyvät päärakennuksen juhlasalissa 28. ja 29. tammikuuta. Torstaina 29. tammikuuta vietetään myös Helsingin yliopiston Alumnipäivää, jolloin kiinnostavaa ohjelmaa on luvassa kaikilla kampuksilla.

Helsinki Challenge

Generation Green

Ilmoittaudu: Helsinki Challenge PitchNight 28. & 29.1.2015

Alumnipäivä 29.1.2015