Vuoden Nuori Virologi 2018 -palkinto hantaviruksia tutkivalle Ilona Rissaselle

FT Ilona Rissanen Helsingin yliopistosta on saanut Virustautien Tutkimussäätiön Vuoden Nuori Virologi 2018 -palkinnon. Rissanen tutkii verenvuotokuumeita aiheuttavia hantaviruksia Helsingin yliopiston HiLIFE-instituutissa.

Virustautien Tutkimussäätiö on palkinnut Vuoden Nuori Virologi 2018 -palkinnolla filosofian tohtori Ilona Rissasen. Säätiö jakaa lisäksi 10 pienempää apurahaa nuorille virustutkijoille. Ilona Rissanen on urallaan keskittynyt selvittämään ennestään tuntemattomia virusten rakenteita röntgensädekristallografian avulla. 

Kuumien lähteiden muinaisviruksesta lajienvälisiin tartuttajiin

Väitöstutkimuksessaan Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Rissanen selvitti kuumista lähteistä peräisin olevan viruksen, bakteereja infektoivan faagi P23-77:n, kuoren rakenteet. Rakenteet paljastivat tämän ääriolosuhteiden viruksen edustavan muinaista virustyyppiä, joka kuuluu samaan sukulinjaan kuin ihmisen adenovirus.

Sittemmin Rissanen on tutkinut Oxfordin yliopistossa kuumetauteja aiheuttavia zoonoottisia viruksia. Lajirajojen yli tarttuvat zoonoottiset virukset aiheuttavat vakavia epidemioita, koska zoonoottisia viruksia ilmenee jatkuvasti uusia ja täsmälliset hoitokeinot niitä vastaan puuttuvat.

Rissanen on julkaissut viruspeitteen proteiinien rakenteita muun muassa Korean verenvuotokuumetta aiheuttavasta Hantaan viruksesta ja vuonna 2012 Kiinasta löydetystä Mojiang-viruksesta, joka on sukua aivokuumetta aiheuttaville henipaviruksille. Virusten rakenteiden tunteminen auttaa määrittämään, mitkä solut ovat alttiita tartunnalle sekä kehittämään esimerkiksi rokotteita viruksia vastaan.

Tutkimustuloksia on julkaistu muun muassa erittäin arvostetussa Nature Communications -julkaisusarjassa.

Vuonna 2017 Suomen Akatemia myönsi Rissaselle tutkijatohtorirahoituksen. Tutkimuksessaan Rissanen pyrkii selvittämään, miten verenvuotokuumeita aiheuttavat hantavirukset tunkeutuvat isäntäsoluun, ja miten tämän voi estää esimerkiksi neutraloivien vasta-aineiden avulla. Rissanen tekee tutkimustaan Helsingin yliopiston HiLIFE-instituutissa Juha Huiskosen ryhmässä.

Tulevien epidemioiden hallinnan kannalta on oleellista tuntea mahdollisimman hyvin virusryhmät, joiden joukosta voi nousta uusia tartuntauteja aiheuttavia viruksia. Yliopistoissa tehtävä virustutkimus on merkittavässä asemassa diagnostiikan ja mahdollisten hoitokeinojen kehityksessä.

Lisätiedot:

Laura Kakkola / Virustautien Tutkimussäätiön asiamies
p. 050-5747101
laura.kakkola@utu.fi                                                            

Tutkijatohtori Ilona Rissanen, Biotekniikan instituutti, HiLIFE
Puh. 040 5209690
ilona.rissanen@helsinki.fi