Tutkija Erkko Ylösmäelle Vuoden Nuori Virologi -tunnustuspalkinto
Virustautien Tutkimussäätiö on myöntänyt Vuoden Nuori Virologi -palkinnon tutkijatohtori Erkko Ylösmäelle Helsingin yliopistosta. Ylösmäen tutkimus keskittyy syövänhoitoon räätälöityjen virusten kehittämiseen.

Suomalaista virustutkimusta tukeva Virustautien Tutkimussäätiö on myöntänyt Vuoden Nuori Virologi -palkinnon FT Erkko Ylösmäelle, joka työskentelee Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa professori Vincenzo Cerullon tutkimusryhmässä. Ylösmäki kehittää syövänhoitoon räätälöityjä viruksia.

Ylösmäki teki väitöstutkimuksensa Helsingin yliopistossa professori Kalle Sakselan johdolla ja väitteli tohtoriksi keväällä 2013. Hän kuvasi väitöstyössään uuden menetelmän, jolla syövän hoitoon kehitteillä olevien virusten replikaatio voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin haluttuihin kudoksiin.

Väitöstutkimuksessaan Ylösmäki hyödynsi mikro-RNA-molekyylien kudos- ja solutyyppispesifistä esiintymistä ja muokkasi viruksista johdannaisia, jotka eivät kykene lisääntymään tietyn mikro-RNA:n läsnä ollessa.  Näin Ylösmäki onnistui kehittämään aiempaa turvallisempia onkolyyttisiä adenoviruksia, joiden taipumus lisääntyä normaalissa maksakudoksessa on estetty. Yhteistyössä Ari Hinkkasen laboratorion kanssa hän kehitti myös pahanlaatuisten aivokasvaimien hoitoon tarkoitettuja onkolyyttisiä alfaviruksia, jotka eivät vahingoita normaaleja hermosoluja.

Ylösmäen tutkimukset ovat alallaan uraa uurtavia, ja hänen mikro-RNA:n kontrolloimia adenoviruksia kuvaavaa julkaisua Journal of Virology -lehdessä on siteerattu jo lähes sata kertaa.

Tohtorintutkintonsa jälkeen Ylösmäki työskenteli virusdiagnostiikkaa kehittävässä biotekniikkayrityksessä, kunnes siirtyi 2016 takaisin akateemisen tutkimuksen ja syövän hoitoon räätälöityjen virusten kehitystyön pariin professori Cerullon laboratorioon Helsingin yliopiston farmasian tiedekuntaan. Hän on muun muassa kehittänyt hiljattain Molecular Therapy -lehdessä julkaistun uuden menetelmän, jolla lipidivaipallisten virusten pintaan voidaan kiinnittää syöpäpotilaan kasvaimen suhteen räätälöityjä peptidejä. Näin voidaan tehostaa onkolyyttisen viruksen kykyä rekrytoida elimistön immuunipuolustus tuhoamaan syöpäkasvainta.

Vuonna 2018 Ylösmäki sai Suomen Akatemian rahoittaman 3-vuotisen tutkijatohtorikauden hankkeelleen ”PeptiENV - personoitu syöpärokotealusta kliinisessä käytössä oleville terapeuttisille vaipallisille viruksille”, jonka turvin hän parhaillaan jatkaa menestyksellistä translationaalista virustutkimustaan professori Cerullon Immunoviroterapia-laboratoriossa.

Uudet immuuniaktivaation vapauttajat, kuten nivolumabi ja ipilimumabi, ovat mullistaneet useiden syöpien hoidon ja mahdollistaneet jopa pitkälle edenneiden syöpien täydellisen häviämisen. Kuitenkin vain harva syöpäpotilas hyötyy näistä uusista lääkkeistä, sillä hoitotehoon vaikuttaa syöpäkudoksessa olevien syöpää tunnistavien T-solujen määrä, joka useimmilla potilailla on vähäinen. Terapeuttisten virusten on osoitettu lisäävän T-solujen määrää syöpäkudoksessa, ja immuuniaktivaation vapauttajalääkkeiden ja virushoitojen yhdistämisellä onkin saatu lisättyä merkittävästi immuuniaktivaation vapauttajalääkkeistä hyötyvien potilaiden määrää.

– Virologinen perus- ja translationaalinen tutkimus on erittäin tärkeää, jotta tulevaisuuden viruksiin pohjautuva syövänhoito on entistä tehokkaampaa ja turvallisempaa, Ylösmäki toteaa.

Palkinto julkistetaan kansainvälisillä ScanVir2019-kongressipäivillä Turussa 3.-5.6.2019 (www.utu.fi/scanvir2019).
Säätiö jakaa samassa yhteydessä kymmenen pienempää apurahaa nuorille tutkijoille.

Lisätietoja:

Erkko Ylösmäki
Puh. 040 583 6604
erkko.ylosmaki@helsinki.fi