Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2020 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
3.9.2019 - 17.9.2019

Bottom content

Koulutus

AGFOREEssa saat syvälliset tieteelliset ja tietotekniset valmiudet uudistuvien luonnonvarojen tutkimuksen alalta. Asiantuntijana ja tutkijana ymmärrät syvällisesti paitsi oman erikoistumisalasi, myös sen yhteydet muiden uudistuvien luonnonvarojen tutkimukseen. Tähän kuuluu kokonaisuuksien hallinta eri biologisen organisoitumisen ja taloudellisen tarkastelun mittakaavoissa sekä oman tutkimuksesi sijoittaminen globaaliin mittakaavaan. Tohtorikoulutuksessa syvennät myös

 • kestävän kehityksen osaamistasi
 • kriittistä ajattelusi
 • argumentaatio- ja ongelman-ratkaisutaitojasi
 • johtamis- ja neuvottelutaitojasi
 • luovuuttasi
 • tieteeneettisiä taitojasi
 • tiedeviestinnän osaamistasi

AGFOREE antaa sinulle erinomaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön uusiutuvien luonnonvarojen tutkimusalalla.

 Opetus tapahtuu AGFOREEssa pääasiassa englanniksi.

AGFOREEn toiminta-ajatuksena on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää ja vastuullista käyttöä edistävä tutkijakoulutus. Tutkimuksen kohteena ovat

 • viljelykasvit
 • metsä
 • kotieläimet
 • teknologia
 • ympäristö
 • talous ja yhteiskunta 

AGFOREE yhdistää eri alojen tutkimuskysymyksiä monitieteiseksi kokonaisuudeksi. AGFOREEssa yhdistyvät perus- ja soveltava tutkimus. AGFOREE on korostetun kansainvälinen ja se tarjoaa kansainvälisiä kursseja ja tutkimusvierailumahdollisuuksia tohtoriopiskelijoille maailmanlaajuisesti.

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorintutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tutkintoon sisältyy:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy mm. tutkimusetiikkaa, tieteenalan teoreettisia opintoja, tutkimusmenetelmäopintoja ja seminaarityöskentelyä
 • yleisten valmiuksien osuus (10 op), johon sisältyy mm. yliopistopedagogiikkaa, neuvottelu- ja projektitaitojen opintoja sekä tieteellistä viestintää
 • kansainvälinen liikkuvuus, esim. kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja konferensseihin osallistumisen muodossa
 • väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan pitää

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen

AGFOREEn alaon Suomessa ainutlaatuinen. Valmistuvien tohtorien työmarkkinat ovat monipuoliset. Alan tohtorit sijoittuvat mm. yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin (esim. Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus), asiantuntijoiksi yrityksiin, hallinnon ja valvonnan virkoihin (esim. Suomen Akatemia, Metsähallitus, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö) ja monenlaisiin kansainvälisiin tehtäviin (esim. EU:n virastot, UNEP, FAO, IUCN, WWF). Työtilanne on hyvä kansallisesti ja kansainvälisesti.

AGFOREEn tutkimusaiheet ja toimintatavat ovat hyvin kansainvälisiä. Ohjelmassa on paljon ulkomaisia tohtorinkoulutettavia ja ohjaajia, ja ohjelma järjestää säännöllisesti kansainvälisiä vierailuluentoja ja seminaareja. Ohjelma tukee tohtorinkoulutettavien opintovierailuja ja osallistumista kansainvälisiin konferensseihin myös taloudellisesti. Ohjelman tieteelliset tulokset raportoidaan kansainvälisissä julkaisuissa.

AGFOREE on luonteeltaan kansainvälinen ja monitieteinen ja sillä on vahva kytkös työelämään, joten saat tehdä yhteistyötä keskeisten koti- ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

AGFOREEn tutkimuksen painopiste on uusiutuvissa luonnonvaroissa ja niiden kestävän ja vastuullisen käytön edistämisessä. Tutkimuksessa korostuu luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä paikallisessa että globaalissa mittakaavassa. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat ilmaston- ja ympäristömuutoksen vaikutukset luonnonvaroihin sekä näiden vaikutusten hillintä ja niihin sopeutuminen, luonnonvarojen mittaamisen uudet tekniikat ja luonnonvarojen käyttöön ja hallintaan liittyvät taloudelliset näkökohdat ja vastuullisuus.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.