Julkinen henkilöprofiili ja tutkimustoiminnan korostaminen Tuhat-portaalissa