Ohjevideo ohjelman tilan voi raportoida jakaen raportin eri henkilöstöalueilla (esim. YPA) tai eri yksiköillä.

Ohjelman tila raportti pitää sisällään mm. käyttäjän nimen, ohjelman määrityksen päivämäärän, valmistumisprosentin ja valmistumispäivämäärän.