Seminariet öppnas av professor Hanna Lehti-Eklund, prefekt för Finska finskugriska och nordiska institutionen och humanistiska fakultetets prodekan Matti Miestamo