Videolla ohjeistetaan tekemään palautekysely sekä palautekyselyn raportointi.

Palautekyselyn tekeminen 0:00 - 13:50

Palautekyselyn kopioimienen 13:50 - 14:10

Palautekyselyn liittäminen koulutukseen 14:10 - 14:40

Palautekyselyn raportointi 14:50 -