Intendentti, dosentti Petri Halinen: Ensimmäiset suomalaiset

Professori Aarno Palotie: Suomalaisten hankalat geenit

Dosentti Lari Kotilainen: Muuttuva suomen kieli