Osaamisen ja innovaatioiden synty verkostossa
Alustus: professori Riitta Smeds, Aalto-yliopisto: Case: Tampere Business Campus, Anu-Maria Laitinen, verkostomanageri, ESR-projektipäällikkö
Kommenttipuheenvuoro: Yliopettaja Ville Saarikoski, Laurea ammattikorkeakoulu
Puheenjohtaja: dosentti Leenamaija Otala, CICERO Learning -verkosto